Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení Marie Z. - 12. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 12. neděle v mezidobíDatum konání:
25.6.2023

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

(Jer 20, 10-13)

Jeremiáš řekl:
Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: "Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!"
I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: "Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!"
Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!

Zamyšlení.

Jeremjáš  (Jeremiáš) byl starozákonní prorok, jeho jméno lze přeložit jako „Vyvyšuje Hospodina“, nebo „Vyvolený Hospodinem“.

Žil v Judském království až do jeho zániku, tj. 587/586 před n. l.

Jediné prameny o jeho životě a působení pochází z knihy Jeremiáš a z posledních kapitol Druhé knihy královské.

Působil v Jeruzalémě a patřil k „pacifistické straně“, tedy názorově k těm, co naléhali na krále a jeho dvůr, aby se v nebezpečné situaci, která vznikla tlakem od babylonského krále, se zachoval racionálně a silné mocnosti se podvolil.

Vyzýval k „rozumnému“ řešení složité situace, varoval před katastrofou.

Upozorňoval, že nelze spoléhat na svou vlastní sílu a už vůbec ne na vratkou pomoc ostatních národů. Apeloval na rozum, že v dané situaci nemají šanci na vítězství proti mocnému nepříteli.

Situace, která nastala, byla dle něj důsledkem jejich chování nevěrnosti k Bohu, a proto bylo nutné se k němu obrátit, důvěřovat mu a to co nastane, přijmout jako trest.   

Jeho slova o kapitulaci, vzbuzovala velkou nevoli, byl vězněn a nakonec po dobytí Jeruzaléma králem Nabukadnezarem II., byl zvláštním výnosem ochráněn.

Informace o Jeremiášovi končí, když byl zavražděn judský správce Gedaljáš, dosazený Babyloňany. Spiklenci na útěku do Egypta unesli i Jeremiáše. Konec jeho života známe jen z legendy, údajně zemřel mučednickou smrtí v Egyptě.

V textu dnešního čtení Jeremiáš hořekuje nad situací politickou, nad situací vlastní, nad názorově rozdělenou společností. Je zklamaný, že se od něj odvrací jeho blízcí, že nikdo nechce slyšet slova o blížící se tragédii jeho národa. Naopak mnozí usilují o jeho život a chtějí ho umlčet.

Nikdo z nás nechce slyšet, že nežijeme správně.

Nikdo nechce slyšet, že budeme potrestáni.

Nechceme věřit, že trestá Bůh a už vůbec ne, skrze „mocné sousedy“.

Dilema každé doby – bránit se, či pasivně přijmout novou situaci?