Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost měsíce Felix Porro z Cantalice

Osobnost měsíce Felix Porro z Cantalice 

Narozen 1515 v Cantalice, Itálie a zemřel 18. 5. 1587 v Římě (Itálie)

Laický bratr OFMCap

Patron kapucínských laických bratří, matek a dětí, kapucínek v Polsku

osobnost červen 2022.pngFelix Porro se narodil v chudé rolnické rodině. Neměl možnost vzdělání, nenaučil se ani číst ani psát. Od svých 9 let pracoval u zámožného sedláka v Citta Ducale jako pastýř. Prožil u něho 20 let a seznámil se tam s hluboce prožívanou vírou. V 28 letech se rozhodl pro vstup do místního kapucínského kláštera. Jeho rozhodnutí bylo utvrzeno nehodou s volským spřežením, kterou jen zázrakem přežil téměř bez zranění. Obléká tedy mnišský hábit, po určité době odchází do kláštera v Anticoli Corrado a dále do Monte San Giovanni v Sabinii, až konečně doputuje do Říma do kláštera u kostela SS. Croce e Buonaventura alla Pilotta.

Po celý svůj řeholní život zůstal Felix laickým bratrem. Po složení věčných slibů je vyslán jako pomocný almužník do města. Po smrti svého staršího kolegy přebírá službu shánění peněz sám. Pro svou přátelskou a láskyplnou povahu byl římským obyvatelstvem oblíben. Oslovován byl „bratr Deo Gratias“.

Ačkoli neuměl Felix číst a psát, vyzval se dobře v Písmu a podle tradice s ním učenci diskutovali o jeho výkladu. Byl oblíben i dětmi, pro které prý skládal písničky a které vyučoval vyprávěním příběhů o Bohu a o správném životě. Podle tradice zázračně uzdravoval nemocné a křísil zemřelé děti. Viděl i do budoucnosti: papeži Piu V. prorokoval předem volbu na papežský stolec a předpověděl i vítězství v bitvě u Lepanta. Felix měl blízko ke Karlu Boromejskému a Filipu Nerimu. Proslul viděním, podle kterého Panna Maria vyhověla jeho prosbě a svěřila mu do náručí malého Ježíše. Felix je pohřben v Římě. Již v roce 1625 byl blahořečen, v roce 1712 svatořečen.

Svatý Felix vyrůstal v nuzných poměrech. Tehdejší církev mu přes jeho „nevzdělanost“ poskytla možnost uplatnění. I když by se zdálo, že služba almužníka byla ponižující a bez možnosti misijního působení, Felix osvědčil talent pro získávání lidských srdcí. Přestože se pod legendistickou slupkou jen těžko rozpoznává skutečnost, určitě znáte řadu zdánlivě prostých lidí, kteří osvědčují zahanbující schopnost vhledu do věcí minulých i budoucích. V kontaktu s druhými mějte tedy na mysli tradici přívětivosti ve stylu svatého Felixe (Šťastného).

 

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_von_Cantalice , http://www.catholica.cz/index.php?id=2036 , Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002

Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Felixcantalice.jpg