Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Výzva otce biskupa Tomáše věřícím plzeňské diecéze

Výzva otce biskupa Tomáše věřícím plzeňské diecézeVýzva otce biskupa Tomáše věřícím plzeňské diecéze

Milé sestry, milí bratři,

obracím se na vás v situaci, kterou si asi nikdo z nás ještě před pár dny nedokázal představit. Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází a chrání. Rád bych v této souvislosti znovu vyzval každého z vás, aby se vrátil k pastýřskému listu, kterým jsme letošní rok začali. Slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální, abychom byli lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé.

Naší vládou jsme v současné situaci vyzváni k opatřením, která je třeba vzít vážně a skutečně respektovat. Pro nás věřící křesťany, kteří se jako církev shromažďujeme ke společným modlitbám v plzeňské diecézi, upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

1. Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. Pro ty sestry a bratry, kteří se z tohoto důvodu nemohou zúčastnit nedělní bohoslužby, uděluji dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

2. Vyzývám sestry a bratry, kteří překročili 70 let života, aby se nedělní bohoslužby účastnili prostřednictvím sdělovacích prostředků (zvláště TV Noe a Radia Proglas), a uděluji jim také dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

a. Pro slavení eucharistie a svaté přijímání využijte mše svaté ve všední den.

b. V případě, že ve vašem okolí ve všední den není slavena mše svatá, obraťte se s prosbou o přinesení svatého přijímání na svého kněze.

3. Z důvodu ohleduplnosti vůči podávajícím důrazně doporučuji přijímat eucharistii na ruku.

4. Při obřadu pozdravení pokoje vynechejte podání rukou.

 

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, které nám ukazují, jak málo jsme těmi, kteří „poručí větru dešti“ a mají život plně ve svých rukou.

 biskup Tomáš

 

 

 

 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

dovoluji si pro vás připojit ještě několik konkrétních poznámek k výzvě, kterou jsem se obrátil na věřící naší diecéze. Prosím vás, abyste s ní v co nejširší míře seznámili své věřící – jak při bohoslužbách, tak také jinými prostředky, které máte k dispozici.

Prosím o tyto praktické kroky:

1. Je nutné zcela prakticky zajistit, aby se bohoslužeb účastnilo celkově maximálně 100 lidí včetně kněze a veškeré asistence (doporučuji pro vstup používat pouze jeden vchod, u kterého bude osoba zodpovědná za kontrolu počtu – např. pomocí šatních lístků –

a po naplnění kapacity kostel uzamkne).

 

Na dveře kostela umístěte informaci o alternativních možnostech:

- Další bohoslužby v okolí s menší účastí

- Výzva k návštěvě bohoslužby ve všední den

- Nabídka možnosti přijetí eucharistie mimo slavení mše sv.

 

2. Obecně není vhodné zavádět další mimořádné nedělní mše svaté, pokud to není skutečně nutné.

3. Kropenky ponechte bez svěcené vody a zakryjte je.

4. Nevyzývejte k úkonu podání ruky (možno navrhnout při obřadu pozdravení pokoje úklonu hlavy).

5. Důrazně doporučte věřícím přijímat eucharistii na ruku a vysvětlete jim legitimnost a stejnou důstojnost této formy přijetí eucharistie. Případně vysvětlete praktické provedení přijímaní na ruku.

6. Buďte vstřícní k prosbám především starších osob, které byly vyzvány, aby se účastnily bohoslužeb prostřednictvím sdělovacích prostředků (nabídka bohoslužeb na tento týden viz níže), k návštěvě a přinesení eucharistie. Využijte této pastorační příležitosti. Svaté přijímání mohou v této současné situaci přinášet také akolyté a vámi pověření mimořádní rozdavatelé eucharistie.

7. V případě konání pohřbu předem projednejte a přijměte s pozůstalými taková opatření, aby bylo splněno předepsané omezení v počtu účastníků pohřbu.

 

Milí spolubratři, děkuji vám, že v této mimořádné situaci spojujete respekt k pravidlům s milosrdným a chápajícím srdcem a že se stáváte svědky Boží blízkosti člověku v obtížných situacích života. Prosím, mějte toto na paměti.

biskup Tomáš