Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Zápis z pastorační rady 8.1.2019

Zápis z pastorační rady 8.1.2019Zápis z pastorační rady 8. ledna 2019

 Přítomni: M. Doubková, B. Magliová, P. Pospíšilová, M. Rezková, R. Pelda, V. Kružliak, P. Albrecht, V. Müller

 • Úvod
 • modlitba
 • přivítání

 

 • Zhodnocení Vánoc

Průběh celých Vánoc hodnocen kladně; výzdoba povedená; při půlnoční bohoslužbě dát možnost dobrovolného příspěvku, jakou formou?

 

PASTORAČNÍ PLÁN 2019

 

Během roku

Biblické hodiny – liché úterky v měsíci na faře večer

Bohoslužby pro děti – vždy 2. neděle v měsíci

Vyučování náboženství – pátky podle rozvrhu

Přednášky ČKA podle vlastního plánu – limitace financemi ze strany města, záleží, zda budou / nebudou

Koncerty a další kulturní akce podle ujednání

 

Farář – pondělí a středa Domov důchodců 

            středa missa v penzionu v Drahovicích, senioři šumaři

            čtvrtek dopoledne Charita – setkání se seniory

            čtvrtek odpoledne 13.30 – 15.30 hospic Archanděla Rafaela Nejdek (1. čtvrtek v měsíci   bohoslužba, 3. čtvrtek v měsíci „sezení“ se zaměstnanci)

            pátek – gymnázium seminář

 

Leden

 1. 1. - 14. 1. Tříkrálová sbírka
 2. 1. ATM (BJB) a 11. 1. AS, vždy v 18.30 hod.
 3. 1. – povánoční úklid kostela od 17.00 hod.
 4. 1. přednáška ČKA
 5. 1. setkání ekumeny – kazatelé a pastoři (BJB)

do 31. 1.  podat žádost o dotaci na pastorační aktivity (vybavení letního tábora)

 Únor:

 1. 2. Modlitby chval v 19.00 hod. - provede farnost Ostrov
 2. 2. KA – fara SR přednáška a rozhovor s panem Cibulkou (mukl)
 3. 2. rožnění selete – 14.00 hod., den pro farnost

v neděli 10. 2. bude po mši udělována svátost pomazání nemocných (11.2. Světový den nemocných)

 Březen:

3. 3. společná pontifikální bohoslužba – 10.00 v kostele sv. Máří Magdalény

6. 3. POPELEČNÍ STŘEDA

8. - 9. 3. Václav Umlauf, SJ – přednáška a postní duchovní obnova

16. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

17. 3. Stabat Mater – Pergolessi 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

v době postní zpěv z Taize - dle možností scholy

Duben:

Přednáška KA - Mgr. Lucie Kolářová, Dr. theol. (sociální odbor ČBK)

 

 1. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE

 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

 1. 4. Zelený čtvrtek – poděkování lidem, kteří slouží druhým

                        představení dětí, které letos poprvé půjdou ke Stolu Páně, adorace

 1. 4. Velký pátek – Velkopáteční obřady

                        adorace

 1. 20. Velikonoční vigilie = Bílá sobota
 2. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

 1. 4. „Pálení čarodějnic“ (případně o týden později) 

Květen:

Přednáška KA – Teologie humoru (Jan Lamser)

Slavnost dětí – poprvé ke Stolu Páně přistoupí 3 děti

(8. 5. Motorkáři – asi v Nejdku, uvidíme)

 1. 5. (čtvrtek) Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – SR pouť

 

 

Červen:

 1. 6. (neděle) Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – SR pouť
 2. 6. LETNICE = Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

KA výlet s panem Rojíkem

První svaté přijímání – kdy bude – v květnu nebo červnu?

 1. 6. (čtvrtek) – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
 2. 6. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
 3. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
 4. 6. Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

v rámci výuky náboženství uspořádat společný závěr roku

 Červenec:

 1. 7. Slavnost CYRILA A METODĚJE, patronů Moravy a Evropy
 2. 7. – 2. 8. příměstský tábor

 Srpen:

 1. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

Září:

KA – Hrdlička: Židovská mystika

Diecézní pouť – kdy?

Farní výlet – Kadaň (21. 9.)

 

 1. 9. Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

 Říjen:

 1. 10. (středa) Slavnost posvěcení kostela ve Staré Roli 120 let → na neděli 13. 10. připravit pro farníky setkání po mši na způsob adventního setkávání
 2. 10. slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA (možná sbor Chorea nova)

MISIJNÍ VYRÁBĚNÍ - domluvit s paní Gernerovou

 Listopad:

 1. 11. (pátek) Slavnost VŠECH SVATÝCH
 2. 11. Vzpomínka na všechny zemřelé (hřbitov Nová Role a Božíčany)
 3. 11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Prosinec:

Mikuláš v kostele

Adventní rorátní mše

Adventní koncerty

VÁNOCE

 1. 12. děkovná bohoslužba

 

 

 • Termín příští PRF stanoven na úterý února 2019 v 19:30.

 

S poskytnutím pastoračního plánu na rok 2019 V. Müllerem zapsala M. Rezková.