Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Informace o průběhu PR ze dne 10.5.2021

Informace o průběhu PR ze dne 10.5.2021Datum konání:
10.5.2021

Zápis z pastorační rady 10. května 2021

 

Přítomni: P. Pospíšilová, B. Magliová M. Rezková, R. Pelda, V. Kružliak, P. Albrecht, V. Müller

Omluveni: M. Doubková

 

 • Úvod
 • modlitba
 • přivítání

 

 • Jaké otázky si lidé kladou?
 • Úkol pro členy PRF – být vnímavý ke svému okolí a všímat si, jaké si lidé kladou otázky.

 

 • Noc kostelů 28. 5. 2021
 • uskuteční se v pátek 28. května 2021, začátek v 18:00
 • od 18:00 do 19:30 bude u varhan Petr Písařík
 • v 19:00 vystoupí Duo Arpeggio – Michaela Petrová (flétna) a Zdislava Melicharová (harfa)
 • 21:00 posílání vzkazů do nebe za doprovodu zpěvů z Taizé
 • cca 22:00 varhanní chvilka Terezy Igazové
 • v průběhu celého večera bude možná prohlídka věže a zvonů
 • do 21:00 bude možné u obětního stolu napsat vzkaz do nebe (přání, prosbu, poděkování, vzpomínku atd., které máme na srdci) na předem vyrobené obálky, které se budou házet do připravené skleněné mísy; na úmysly pak bude anonymně vzpomenuto jako meditace při zpěvech z Taizé; obálky připraví P. Pospíšilová s M. Rezkovou
 • během večera by mohl být kostel profesionálně nasvícen, zatím je v jednání
 • v kostele bude vyvěšen výběr nedělních zamyšlení od 10 farních autorů, každý autor si vybere jedno zamyšlení, které se vyvěsí; zamyšlení se vytisknou na A3; bude uvedeno čtení, na které je zamyšlení napsané, autor anonymní/podepsán (dle přání); do úvodu o zamyšleních by bylo dobré napsat, proč vznikla tato iniciativa a uvést odkaz na farní web
 • spolu se zamyšleními budou vyvěšeny kresby P. Pospíšilové a fotografie J. Jirušové
 • vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude ochutnávka mešního vína, výstava bohoslužebných předmětů ani kadidlo
 • celá akce se uskuteční v souladu s aktuálními nařízeními vlády ohledně pandemie koronaviru

 

 • Sobota 29. 5. 2021
 • v sobotu 29. května po Noci kostelů se od 14:00 uskuteční na zahradě u manželů Igazových farní pétanque; všichni farníci jsou zváni; každý si přinese, co by chtěl konzumovat anebo nabídnout ke konzumaci ostatním.

 

 

 • Nápady, přání, podněty z řad farníků
 • farní sál – kvůli zvětšení kapacity pro společné setkávání farnosti
 • výlet po křížkách v okolí Bečova – doprava auty
 • návrh na postavení Božích muk na pozemku farnosti na cyklotrase mezi Starou Rolí a Novou Rolí
 • příměstský farní tábor u manželů Pospíšilových se uskuteční v termínu 31. 7. – 6. 8., uzávěrka přihlášek je 30. května!

 

Termín příští PRF byl stanoven na 19. 7. 2021 spolu s pozváním i členy ekonomické rady (uskutečnilo by se společné výjezdní zasedání). Je v jednání termín zasedání PRF v červnu.

 Zapsala: Michaela Rezková