Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > informace o průběhu PR ze dne 21. 11. 2022

informace o průběhu PR ze dne 21. 11. 2022Datum konání:
22.11.2022

Pastorační rada – 21. 11. 2022

 

Přítomni: B. Volfová, Jiří Kaplan, B. Magliová, E. Nováková, P. Albrecht, V. Müller

Omluvena: P. Pospíšilová

 

Program:

 • úvodní modlitba
 • seznámení s prací v pastorační radě (smysl a praktické úkoly)
 • sekretářem se stává P. Albrecht

 

 

 • diskuse o vhodné „diecézní“ reakci na výstupy jednotlivých synodních skupin

 

 

 • diskuse, zda s ohledem na nízký počet dětí mají pokračovat „dětské mše“ (mají)
 • do dětského vyrábění by bylo vhodné zapojit i další maminky, které o to mají zájem (materiál na vyrábění je žádoucí kupovat „na paragon“ – poté jej může proplatit farnost)
 • v jednání je zřízení FB stránky kostela
 • PR seznámena V. Müllerem se špatným stavem střechy, kterou bude v blízké budoucnosti třeba opravit za částku v řádech jednotek miliónů korun
 • v adventním období se bude opět konat „adventní setkávání“ (o 1. adventní neděli ho připraví pastorační rada, na příští neděle budou osloveni farníci)
 • o 2. adventní neděli – dětská mše za přítomnosti Mikuláše (V. Zámečník)

 

Důležité termíny:

 • 12. 2022 – duchovní obnova s Michaelem Martínkem v obvyklém formátu
 • 12. 2022 stavění stromků a betlému, úklid kostela
 • 1. 2023 – při mši Česká mše vánoční od J. J. Ryby
 • program vánočních bohoslužeb a koncertů k dispozici na letáků (během adventu u nás v kostele jednou ráno a jednou večer zazní roráty)

 

Další setkání pastorační rady domluveno na 16. 1. 2023 v 19.00 hodin