Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Karlovarský rodák Martin Kočí byl hostem v Rádiu Proglas v pořadu 13+.

Karlovarský rodák Martin Kočí byl hostem v Rádiu Proglas v pořadu 13+.Rozhovor s Martinem Kočím si můžete přehrát zde .

Držitelem letošní ceny Evropské společnosti pro katolickou teologii je Martin Kočí, který působí na filosofickém institutu vídeňské univerzity. Ocenění převzal za svou publikaci Thinking Faith after Christianity, tedy myšlení víry po křesťanství, která se zabývá dílem českého filosofa Jana Patočky, a teď byla vyhlášena nejlepší evropskou teologickou knihou za roky 2019 a 20. Martin Kočí byl hostem relace 13+.

"Kniha je akademickým spisem. Je psaná určitým profesním jazykem a je primárně adresovaná teologům, popřípadě filosofům, dalo by se říci odborníkům. Na druhé straně jsem knihu od počátku psal v angličtině a v tomto jazyce také vyšla. Je již dávnou tradicí, že akademické spisy v anglickém jazyce se pokoušejí být něčím více, než jen suchopárnou interpretací faktů, ale snaží se do textu vnést i jakousi poetiku, otevřenost vůči čtenáři," odpověděl na otázku, která směřovala k srovnání cílové skupiny jeho publikace s knihou Tomáše Halíka Vzdáleným nablízku, která byla dosud jediným dílem českého autora oceněným Evropskou společností pro katolickou teologii. Zda vyjde kniha Martina Kočího i v češtině, bude podle něj záviset na zájmu nakladatelů a také na možnostech kvalitního překladu.

"Slovní spojení po křesťanství je záměrné a je záměrně i trochu provokativní, tak jako bylo provokativní celé dílo Jana Patočky. K tomuto odkazu se trochu v té knize hlásím. Nemyslím tím, že by křesťanství skončilo nebo už nemělo co říci. Ba právě naopak: Chci tím říct, že žijeme v době, která už nevnímá křesťanství jako svůj základní rámec porozumění, základní interpretační příběh. Přesto je tu víra, církev, teologie, křesťanské myšlení, které tu není jen pro křesťany, pro lidi uvnitř církve, ale pro svět jako takový," vysvětlil Martin Kočí s tím, že "je nepochybné, že Jan Patočka, přestože nebyl teologem, možná po většinu života možná nebyl praktikujícím křesťanem, byl po celý svůj profesní život upřímně zaujat teologickým tázáním a teologickými tématy. Na pozadí krize moderního myšlení, které v jeho vidění světa vedlo k  tragédiím, například světovým válkám, vnímal roli křesťanství jako velmi důležitou, jako podstatnou," uvedl autor knihy s tím, že ho inspiroval Patočkův výrok z jeho Kacířských esejí o filosofii dějin, kde o křesťanství hovoří jako o dosud nedomyšleném, ale přesto největším vzmachu lidského ducha, který člověka uschopňuje pracovat na sobě, neustále sebe sama překračovat. "Myslím, že je velmi inspirativní, když filosof rozpoznává v dynamice křesťanského myšlení takový potenciál," uvažuje Martin Kočí.

převzato z https://zpravy.proglas.cz/13/m-koci-patocku-zajimalo-teologicke-tazani-krestanstvi-pro-nej-hralo-podstatnou-roli/