Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Nedělní zamyšlení pana J. Kaplana, 11. neděle v mezidobí

Nedělní zamyšlení pana J. Kaplana, 11. neděle v mezidobí ČTENÍ Ex 19, 2-6a

EVANGELIUM Mt 9, 36-10, 8

 

Při zamyšlení nad texty dnešní neděle jsem se snažil najít nějakou spojnici nebo paralelu mezi úryvky písma. Zdá se mi, že jak v textu prvního čtení, tak i v úryvku evangelia podle Matouše hraje důležitou roli otázka důvěry.

Ve čtení – Židé – synové Izraele plně důvěřují Mojžíšovi, že je vyvede z egyptského otroctví, převede je přes nehostinnou a nebezpečnou poušť, spoléhají se na něj, odevzdají se skrze Mojžíše do rukou Božích a dostává se jim posléze odplaty – „budete mi královstvím kněží a svatým lidem“….

Rovněž v evangeliu je otázka důvěry nastolena.

Ježíš postupně osloví dvanáct učedníků, apoštolů – zcela různých lidí z různých vrstev – většinou jsou to rybáři, Matouš je výběrčí daní - celník, Bartoloměj je vinařem v Káni, někteří z nich jsou ženatí – otcové rodin. Opouštějí své domovy, své blízké, rodiny, svoje dosavadní způsoby života a následují Krista.

I jim se dostává odplaty – jsou povoláni k tomu, aby šířili zvěst o nebeském království. Je jim svěřena moc uzdravovat nemocné, probouzet k životu mrtvé, očišťovat malomocné, vyhánět zlé duchy…

Ve své lékařské praxi se často setkávám s bolestí, zoufalstvím a osamocením, ze kterých mnohdy pramení beznaděj, rezignace, frustrace.

V těchto momentech si obzvlášť silně uvědomuji, jak je pro mne osobně důležité mít komu důvěřovat, o koho se moci opřít, když je mi těžko, komu se mohu svěřit a žádat o pomoc, když si nevím rady se vzniklou situací…

Jsem rád, že mám Někoho, koho mohu vnímat jako skutečného Parťáka… A to nejen v nesnázích, které každému z nás život přináší, ale i ve chvílích radosti a euforie – a moci se radovat spolu s Ním…

Jsem vděčný, že s Jeho pomocí jsem našel i svou životní parťačku a že nám bylo umožněno vychovat 4 potomky, kteří – myslím – už našli své místo, nebo chcete-li poslání v životě.

Vztah s manželkou vnímám jako dar, který jsem dostal díky Partnerství s Bohem a denně za něj děkuji…

Jsem vděčný, že je mi skrze Něj umožněno „BÝT U TOHO“ a snad se i trochu na „TOM“ podílet!