Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na březen 2021 - sv. Gertruda z Nivelles

Osobnost na březen 2021 - sv. Gertruda z NivellesSv. Gertrud(a) z Nivelles 

narozena roku 626, zemřela 17. 3. 659

 abatyše / patronka nemocnic, poutníků a cestujících, chudých a vdov, zahradníků, polních a lučních plodů, ochránkyně proti myší a krysí pohromě

osobnost na březen 2021 foto.png Gertruda se narodila ve šlechtické rodině, která byla příbuzná s dynastií Karlovců. Jejím otcem byl Pipin Starší, majordomus franckého krále Dagoberta I., její matkou svatá Iduberga (Itta). Rodina sídlila na hradě v Nivelles (v dnešní Belgii). V svých deseti letech se Gertruda účastnila hostiny u krále Dagoberta, při které odmítla nabídku ke sňatku s poukazem na své duchovní povolání. V roce 640 zemřel Pipin Starší a Iduberga založila v Nivelles klášter, pro který využila rodové sídlo, a to přes odpor místní šlechty (ta nesla těžce předání rodového majetku do vlastnictví církve). Iduberga se stala abatyší kláštera, po krátké době převzala úřad právě Gertruda.

Klášter poskytoval přístřeší a místo pro zotavení poutníků a  studentů. Mezi návštěvníky patřili často irští mniši, jimž Gertruda darovala pozemky, na nichž v blízkosti vznikl další klášter. Gertruda založila také benediktinský klášter v Karlburgu v Dolních Francích, ve kterém se pečovalo o chudé, staré a nemocné. Po smrti své matky v roce 652 pověřila Gertruda řízením kláštera v Nivelles zástupkyni, aby se sama cele mohla věnovat studiu Písma. Patřila ostatně mezi propagátorky studia písma ženami. V roce 658 předala svůj úřad příbuzné. Krátce na to zemřela vyčerpáním. Její ostatky jsou uchovány v klášterním kostele sv. Petra, přejmenovaném v 10. století na kostel sv. Gertrudy.

Již kolem roku 670 sepsala řeholnice z kláštera v Nivelles Gertrudin životopis Vita Geretrudis abbatissae Nivialenci. Z doby kolem roku 691 pochází text Virtutes sanctae Geretrudis (Ctnosti svaté Gertrudy) o zázracích v okolí jejího hrobu, zázračných uzdraveních, obživení udušeného dítěte a uhašení požáru v klášteře.

S Gertrudou je spojena řada zvyků, datum jejího svátku je ostatně chápáno jako zahájení zahradnické sezóny. Ve Wattenscheidu (součásti Bochumi) je slaven svátek Gertudiskirmes, v Berlíně byl v 15. století založen Špitál u sv. Gertrudy a přidružený kostel. Po přestavbě Berlína byl Gertrudě vystavěn památník, který byl umístěn 1896 na stejnojmenný most. Nejčastěji bývá Gertruda zpodobňována v benediktinském hábitu s berlou abatyše a s myší.

Svatá Gertruda patří k řadě sebevědomých žen, které dokázaly využít církevní kariéru k prosazení svých představ o životě a o zlepšení údělu druhých. Můžeme tak i v současné době vzpomenout na její dílo a památku, snad se nám také nějak podaří přispět k prosazení Božího království.

Obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/GetrudNivelles.jpg

Zdroje textu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Gertruda, https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Gertruda, Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002