Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Rozlišování možnosti přijímání svátostí manžely žijícími v novém neregulérním svazku

Rozlišování možnosti přijímání svátostí manžely žijícími v novém neregulérním svazkuDatum konání:
26.2.2023

 

Milé sestry, milí bratři,

přeji Vám a vyprošuji požehnaný vstup do letošní postní doby. Tedy do doby, která v nás má prohloubit jistotu, že náš Bůh je v Ježíši Kristu  Bohem blízkým, milosrdným a milujícím. Bohem, který se ke každému z nás sklání s láskou projevovanou až do  krajnosti.

Tuto základní pravdu naší víry bych chtěl nyní  zdůraznit i jedním zcela konkrétním pastýřským krokem. Rozhodl jsem se pověřit misionáře milosrdenství v naší diecézi, aby od této první postní neděle v duchu naléhavého doporučení papeže Františka nabídli své duchovní doprovázení sestrám a  bratřím z našich společenství, kteří zažili bolestný rozchod ve svém životním vztahu  a nyní žijí ve  vztahu novém.

Matka Církev  podporuje všechny ty, kteří vydávají svědectví o celoživotní manželské lásce, ale také neopouští ani  nevylučuje ze svého společenství nikoho z těch, jejichž vztah ztroskotal a žízní po lásce Boží. Proto jedním z výsledků výše zmíněného doprovázení, o které jsem misionáře Božího milosrdenství požádal, může být v duchu exhortace papeže Františka Amoris laetitia i možnost pozvat tyto naše sestry a bratry znovu k přijetí svátosti smíření a následně k eucharistickému stolu. Vždyť u něho my všichni po lítosti nad svými hříchy společně přijímáme samotného Krista jako pokrm  pro naši životní cestu do Božího království.

Přesnější informace a praktické pokyny k tomuto mému pastýřskému rozhodnutí je možno nalézt na webových stránkách naší diecéze.

Sestry a bratři, raduji se, že díky vnímavosti pro Boží vedení učinil papež František tuto konkrétní péči o rozvedené  součástí řádného učitelského úřadu Církve a modlím se,  aby se i v naší diecézi tato znovuobjevená šíře Boží lásky a Božího milosrdenství stala pro každého z nás důvodem k duchovní radosti a k  hluboké  vděčnosti. Vždyť  náš dobrý Bůh se vydává za každou ztracenou ovcí, jak o tom čteme v nádherném podobenství u evangelisty Lukáše. To je naše jediná naděje, protože my všichni mnohdy bloudíme, jsme ztraceni a potřebujeme, aby se nás náš Pán znovu s láskou a něhou ujal. Prosím, přijímejme se takto navzájem i my.

Kéž je tato zkušenost odpouštějící Boží lásky pro každého z nás i pro celé naše diecézní společenství tím, co znovu objevíme či co prohloubíme právě o letošní postní době.

K tomu Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Váš biskup Tomáš
(Pastýřský list vydaný o První neděli postní 2023.)

 

Podrobné informace a praktické pokyny najdete ZDE.

 

Převzato z www.bip.cz .