Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022Datum konání:
1.1.2022
Datum ukončení:
16.1.2022

Tříkrálová sbírka 2022.png

 

převzato z www.bip.cz:

 

1. – 16. ledna 2022 se koná 22. ročník Tříkrálové sbírky, největší charitativní sbírkové akce v České republice. Vykoledované peníze prostřednictvím Charity ČR pomohou – tak jako každý rok – statisícům lidí v nouzi. Všechny aktuální informace o průběhu a záměrech Tříkrálové sbírky najdete na oficiálním webu www.trikralovasbirka.cz, kde rovněž můžete rychle a jednoduše, podle svých možností, přispět do online kasičky.

Tři králové vyšli do ulic poprvé v roce 2000, od té doby přinášejí do našich domovů radost a boží požehnání. Pandemie a vládní nařízení, zamezující šíření nemoci COVID-19, bohužel v loňském roce neumožnily osobní setkání koledníků a dárců, Tříkrálová sbírka se proto přesunula do online prostoru. Cíl ovšem zůstává stále stejný: pomoci těm, kteří to zejména v této náročné době potřebují.

Organizátoři Tříkrálové sbírky v naší diecézi zatím počítají s oběma variantami – se sbírkou online i s možností, že králové vyjdou do ulic, na cestu k lidským srdcím a domovům (samozřejmě za dodržení všech hygienických opatření). Průběh letošní Tříkrálové sbírky je, stejně jako loni, ovlivněn aktuální epidemickou situací a platnými vládními nařízeními. Zatím jsou v plánu tradiční zahájení v krajských městech diecéze, i když v komornějším duchu. 

V Plzni zahájí Tříkrálovou sbírku v pondělí 3. ledna od 16 hodin biskup Tomáš Holub v katedrále sv. Bartoloměje. Ve stejný den bude za přítomnosti paní primátorky Andrey Pfeffer Ferklové a hejtmana Petra Kulhánka žehnat koledníkům i emeritní biskup František Radkovský, a to od 10 hodin před karlovarským magistrátem. Na společné zahájení se těší i v některých dalších městech, například v Klatovech se koledníci sejdou v neděli 2. ledna ve 13:30 u sochy Panny Marie v zahradě Domova pokojného stáří Naší Paní, kde jim požehná P. Jaroslav Hůlle.

Pro koordinátorky Tříkrálové sbírky v plzeňské diecézi – Helenu Pachnerovou a Evu Karasovou – začíná Tříkrálová sbírka přibližně v říjnu. Tehdy koordinátoři v místních charitách sepisují záměry, tedy konkretizují, na jakou pomoc bude určený výtěžek, vykoledovaný v aktuálním roce. Sepsané záměry využití finančních prostředků, které se při sbírce vyberou, musí být schváleny komisí, v níž sedí také prezident Diecézní charity Plzeň, emeritní biskup František Radkovský a ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Schválené záměry Tříkrálové sbírky jsou vždy zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti. Jedná se nejčastěji o podporu charitních sociálních služeb. Těmi jsou vedle mnohých jiných například domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy pro matky s dětmi v tísni nebo sociálně terapeutické dílny pro lidi s handicapem. Záměry jsou vypisovány i na pomoc konkrétním lidem – nezřídka potřebným dětem z určité školy na nákup školních pomůcek nebo úhradu školních výletů. Jindy jde o děti s těžkým handicapem, které potřebují speciální rehabilitační léčbu, neplacenou pojišťovnami. V naší diecézi bylo připraveno téměř šest desítek záměrů pomoci pro rok 2022.

Po schválení záměrů Tříkrálové sbírky je z Charity ČR na jednotlivá místa distribuován materiál – kalendáříky a cukry pro dárce a drobné dárky pro koledníky.

Jak už bylo řečeno, Tříkrálová sbírka v roce 2022 se koná od 1. do 16. ledna a nabízí dárcům mnoho možností, jak přispět na dobrou věc.

Pokud to umožňují vládní nařízení, lze přispět přímo koledujícím králům do zapečetěných pokladniček, řádně označených charitním logem. Vedoucí koledující tříkrálové skupinky Vám na vyžádání předloží průkazku se jménem, opravňující ho ke koledování. Zároveň může prokázat svou identitu občanským průkazem.

Charita zachovala i některé nové způsoby koledování, které se osvědčily při poslední Tříkrálové sbírce a byly dobře využitelné za nepříznivé epidemiologické situace:

Do 16. ledna můžete přispět do tzv. statických pokladniček, které jsou umístěné např. ve vybraných kostelech, lékárnách, obchodech nebo na úřadech. (Jejich seznam je zveřejněn na webu www.dchp.cz.)

Přispět můžete také online:

Při bezhotovostním převodu (do 31. ledna 2022) určuje variabilní symbol příslušnou charitu, obec nebo jiné místo, kam bude Vaše pomoc směřována. I variabilní symboly pro kolední místa naší diecéze naleznete na www.dchp.cz.

Online kasička na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz umožňuje vyhledat podle PSČ nejbližší charitu. Příspěvky pro letošní ročník dobročinné sbírky budou evidovány do 30. dubna 2022, ale přispívat do této online kasičky můžete po celý rok.

Děkujeme za Vaši pomoc!

Diecézní charita Plzeň stále hledá nové koledníky pro Tříkrálovou sbírku.
Epidemie koronaviru proměnila naše životy a donutila nás v určité chvíli omezit setkávání tváří v tvář na minimum. V loňském i letošním roce nakažlivá nemoc zkomplikovala také konání Tříkrálové sbírky, která je charakteristická a obohacující právě setkáním – setkáním koledníků s dárci.   

„Společenství koledy je velmi důležité. Naším cílem samozřejmě je vybrat finanční prostředky na podporu sbírky. Ale nejcennější je, že si jdeme popřát, že jsme si blízko a naše setkání je vzájemně obohacující,“ říká ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr, který zve děti i dospělé, aby se zapojili do koledování v plzeňské diecézi. Pokud se chcete do Tříkrálové sbírky zapojit, neváhejte napsat na e-mail sekretariat@dchp.charita.cz nebo se spojte s paní Helenou Pachnerovou (tel. 731 433 015) nebo Evou Karasovou (731 591 852).

Ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr, který každoročně koleduje už od roku 2000, vzpomíná na velmi osobní, intimní setkání mezi koledníky a dárci, kteří otvírají třem králům dveře do svých domovů. „Malé krále připravuje ke koledování místní koordinátor Tříkrálové sbírky, velmi ale záleží také na tom, jak jsou děti motivovány od svých rodičů. Je báječné, když jsou mezi malými králi děti s hudebním nástrojem. V každé skupince také vždycky musí někdo začít pořádně zpívat, aby strhl ke zpěvu i ostatní koledníky. Pak je to opravdu krásný zážitek.“      

Tříkrálová sbírka na jednotlivých místech diecéze je vždy výrazně ovlivněna atmosférou v místní církvi, např. charismatickým knězem či farářem, který dokáže motivovat malé děti (např. ministranty) ke koledování. Někdy se bohužel stává, že s přesunem některých kněží do jiných farností zanikají v původních farnostech také kolednické skupinky. Jindy se ovšem tradice koledování pro Tříkrálovou sbírku předává v rodinách z generace na generaci – koledníci, kteří kdysi koledovali jako děti se svými rodiči, koledují (jako plnoletí vedoucí skupinek) dnes už se svými vlastními dětmi.

Diecézní charita se snaží najít cesty, jak i v nepříznivé situaci udržet osobní kontakt, aby bylo setkání s dárci vzhledem k epidemiologické situaci bezpečné. „Babičky čekají doma na požehnání. Lidé, ve stáří osamocení, kteří už téměř nechodí ven, se každý rok velmi těší na setkání se třemi králi. Těší se na osobní kontakt, který je v době pandemie velmi těžké zachovat,“ připomíná ředitel Diecézní charity Plzeň velmi důležitou rovinu tříkrálového koledování. Také požehnání domu či bytu, je velikou milostí – toto požehnání vychází z katedrály (od biskupa) a zůstává na daném místě celý rok. Někteří lidé jsou v tomto směru opravdu kreativní – lepí si na dveře např. hnědé pásky, aby na ně mohlo být bílou křídou napsáno požehnání K + M + B - „Christus mansionem benedicat“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“

Charita stále více a více slouží lidem v nouzi, pomoc koledníků i dárců je pro ni velmi důležitá. Děkujeme za Vaši štědrost během Tříkrálové sbírky!

Jana Lazarová
Petr Šimek