Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Vánoční zamyšlení Petry P.

Vánoční zamyšlení Petry P.Datum konání:
25.12.2023

Kde je Bůh? Možná jste si někdy položili tuto otázku. Běžně ji slyším v souvislostech s válkou a utrpením. Kde byl Bůh, když byla pandemie a umírali lidé? Kde je Bůh, když je válka na Ukrajině, nebo válečný konflikt v Izraeli? Kde je Bůh když trpím? Kde je ten Bůh?

Ve starém Izraeli, v době okolo roku nula byli lidé také plni otázek a očekávání, že Hospodin – Bůh přijde. Pošle svého mesiáše a vysvobodí lid z útlaku Římanů. Očekávali, že přijde někdo, kdo mocnou rukou zasáhne a změní jejich úděl, změní společenské uspořádání, zorganizuje revoluci.

A co se stalo? Přišlo bezmocné miminko narozené v naprosté chudobě, v chlévě – jmenovalo se Ježíš. Když vyrostl tak měnil jejich úděl – ale úplně jinak než jak si představovali. Neměnil vnější struktury a neuskutečnil revoluci – ale měnil jejich vnitřní uvažování, měnil jejich srdce, uzdravoval tělo i duše. Odpouštěl jim, čímž měnil jejich sociální vazby. Přišlo vysvobození, ale úplně jiné, než jaké si Izraelité představovali. Neproměnilo se okolní prostředí, útlak Římanů dále pokračoval, ale Ježíš proměňoval jejich vnitřní život. Jednalo se o proměnu mnohem složitější a důležitější, ale vnějšně výrazně méně viditelnější. A jelikož Bůh respektuje svobodu člověka, proměna se stala těm, kteří k ní byli nakloněni.

V Bibli, v evangeliu podle Matouše se můžeme dočíst následující:

Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

V Bibli je také uvedeno, že Bůh je láska. A já věřím, že všude tam, kde je láska a jakýkoliv její projev, tam je Bůh. Jak jsme četli v tomto úryvku, všude tam, kde se děje milosrdenství mezi lidmi, kde si lidé pomáhají, kde si projevují úctu a solidaritu, věřím, že všude tam je Bůh.

Bůh nepřekračuje lidskou svobodu, a sám neproměňuje lidské struktury a uspořádání, ale zasahuje člověka uvnitř a tímto způsobem působí na svět a mění svět, skrze lidi.

Tak jako před dvěma tisíci lety Bůh naprosto změnil svět tím, že se stal člověkem a působil na lidi. Nestala se změna, kterou Izraelci očekávali, nebyli osvobozeni od útlaku Římanů, ale stala se změna výrazně jiná, za mě důležitější a trvalejší. Ježíš vedl lidi k lásce k druhým, k odpuštění, osvobozoval je zbytečných náboženských struktur, které lid zotročoval, zbavoval je strachu, všímal si utiskovaných a společností opomíjených, tak se projevovala Boží přítomnost nejen v době Ježíše. 

A jak tedy zní má odpověď na úvodní otázky. Bůh se projevuje mezi lidmi, všude tam, kde je láska, dobro, milosrdenství, soucit a solidarita, věřím, že všude tam je Bůh přítomen. Také věřím, že takovéto Boží přítomnosti jsme byli svědky i ve válečných konfliktech, i v pandemii a věřím, že tohoto Boha můžeme vidět i nyní, když společně slavíme Vánoce a prokazujeme si lásku, jsme k sobě pozorní a s druhými soucitní a solidární. 

Tak vám a vašim blízkým v tomto smyslu přeji láskou a milosrdenstvím požehnané Vánoce.

 


Komentáře


  • 26. 12. 2023 12:31
    Jana Vacíková
    Petře P.

    Udělala jste mi velkou radost. Díky za ten vánoční text. Ještě bych přidala, že ve chvíli, kdy si Marii Bůh viditelně vyvolil, začaly samé těžkosti.