Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3 20 38 57

nedělní zamyšlení J. F. - Světlo a sůl

Datum konání: 5. 2. 2023

Ve Starém i Novém zákoně neustále zaznívá, jací máme být, čím máme být a jak se máme chovat ke svým bližním. Kdo je můj bližní? A je to od slova blízko? Jak velká je tato „jednotka vzdálenosti“? Kam až sahá? Je to zcela jistě moje rodina, i širší rodina, přátelé, známí, ale je to asi i každý, koho potkám, s kým pracuji, o kom čtu a koho vidím v televizi …

Více

Autor: MD Publikováno 4. 2. 2023 11:47

Mladým to nic neříká - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 1. 2. 2023

Proč se vyprazdňují kláštery? Má řeholní život ještě budoucnost?

Více

Autor: MD Publikováno 1. 2. 2023 20:15

Duchovní obnova s farářkou husitské církve prof. Ivanou Noble

Datum konání: 4. 3. 2023

Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role a Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zvou na duchovní obnovu s tématem obrácení: "Co to znamená dělat věci obráceně". Akce se koná v sobotu 4. 3. 2023 od 9 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Duchovní obnovu povede farářka Církve československé husitské, teoložka, malířka a básnířka prof. Ivana Noble, PhD.

Více

Autor: MD Publikováno 30. 1. 2023 18:59

Poselství papeže Františka k 31. Světovému dni nemocných

Římskokatolická církev slaví 11. února Světový den nemocných. Světový den nemocných byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.. Tento den je zároveň svátkem Panny Marie Lurdské. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14ti letou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Přečtěte si zajímavé a čtivé poselství papeže Františka.

Více

Publikováno 27. 1. 2023 20:11

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 4. neděle v mezidobí

Datum konání: 29. 1. 2023

Matouš představuje Ježíšovo veřejné působení velmi uspořádaně. Je to pět řečí a každé z nich předchází určité vyprávění. Lekcionář je této struktuře věrný. 1. Horská řeč (od 4. do 9. neděle), které předchází povolání prvních učedníků. 2. Misijní řeč (od 11. do 13. neděle), které předchází povolání Matouše. 3. Řeč s podobenstvími (od 15. do 17. neděle), které předchází hlásání radostné zvěsti prostým lidem.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 1. 2023 19:47

Nevolit je špatná volba - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 25. 1. 2023

Společnost i církev je rozdělená. Je třeba kultivovat veřejnou diskusi. Ale to neznamená vzdát se hodnot.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 1. 2023 18:38

Synoda: Reflexe dokumentu „Rozšiř prostor svého stanu“

Během adventu se v Plzni sešly čtyři skupinky (salesiánská farnost v Plzni-Lobzích, Sekulární františkánský řád a dvě celodiecézní), aby se sdílely nad návrhem dokumentu pro kontinentální fázi synody. Výstupy z těchto setkání pak byly shrnuty do dokumentu, který si můžete přečíst níže. Pro starorolské farníky může být potěšující, že se v dokumentu velmi nahlas objevují témata, která rezonují s těmi našimi.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 1. 2023 12:27

Nedělní zamyšlení Marie R. - 3. neděle v mezidobí

Datum konání: 22. 1. 2023

Z předcházejících veršů knihy Izaiáš v kapitole 8 se dozvíme, že lid se zpronevěřil Hospodinu, neobrací se k Němu v pokání, ale hledá a vybízí k hledání odpovědi na životní otázky v pověrečném věštění a vyvolávání duchů zemřelých. Sípáním a mumláním se projevuje nejasná a dvojznačná řeč na rozdíl od jasných a jednoznačných výroků Božích. Takové praktiky byly Mojžíšovým zákonem přísně zakázány, přesto se tajně udržovaly.

Více

Autor: MD Publikováno 20. 1. 2023 19:29

Pozvánka k účasti na slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta

Datum konání: 8. 2. 2023

V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slavnostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předsedat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zváni všichni příznivci synodálního procesu v České republice.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 1. 2023 18:50

Rozvody po katolicku - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 18. 1. 2023

Mnoho svátostných manželství končí rozvodem. Církevní rozvod však není možný. Nejsme přísnější než Pán Ježíš?

Více

Autor: MD Publikováno 18. 1. 2023 19:44

Novější 1 3 20 38 57