Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3 20 38 57

Nevolit je špatná volba - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 25. 1. 2023

Společnost i církev je rozdělená. Je třeba kultivovat veřejnou diskusi. Ale to neznamená vzdát se hodnot.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 1. 2023 18:38

Synoda: Reflexe dokumentu „Rozšiř prostor svého stanu“

Během adventu se v Plzni sešly čtyři skupinky (salesiánská farnost v Plzni-Lobzích, Sekulární františkánský řád a dvě celodiecézní), aby se sdílely nad návrhem dokumentu pro kontinentální fázi synody. Výstupy z těchto setkání pak byly shrnuty do dokumentu, který si můžete přečíst níže. Pro starorolské farníky může být potěšující, že se v dokumentu velmi nahlas objevují témata, která rezonují s těmi našimi.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 1. 2023 12:27

Nedělní zamyšlení Marie R. - 3. neděle v mezidobí

Datum konání: 22. 1. 2023

Z předcházejících veršů knihy Izaiáš v kapitole 8 se dozvíme, že lid se zpronevěřil Hospodinu, neobrací se k Němu v pokání, ale hledá a vybízí k hledání odpovědi na životní otázky v pověrečném věštění a vyvolávání duchů zemřelých. Sípáním a mumláním se projevuje nejasná a dvojznačná řeč na rozdíl od jasných a jednoznačných výroků Božích. Takové praktiky byly Mojžíšovým zákonem přísně zakázány, přesto se tajně udržovaly.

Více

Autor: MD Publikováno 20. 1. 2023 19:29

Pozvánka k účasti na slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta

Datum konání: 8. 2. 2023

V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slavnostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předsedat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zváni všichni příznivci synodálního procesu v České republice.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 1. 2023 18:50

Rozvody po katolicku - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 18. 1. 2023

Mnoho svátostných manželství končí rozvodem. Církevní rozvod však není možný. Nejsme přísnější než Pán Ježíš?

Více

Autor: MD Publikováno 18. 1. 2023 19:44

Kniha měsíce - Richard J. Bernstein: Proč dnes číst Hannah Arendtovou

Richard J. Bernstein (1932 – 2022) byl profesorem moderní filosofie na New School for Social Research v New Yorku. S Hanah Arendtovou (1906 – 1975) se osobně znal. Svoje pochopení myšlení uvedené filozofky a jeho aktuální závěry zpracoval v představované drobné práci.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 1. 2023 18:00

Akce měsíce - Příběh skleněné vánoční ozdoby

Výstava přiblíží způsob výroby skleněných foukaných vánočních ozdob a jejich historii. Návštěvníci zhlédnou výrobky manufaktury Koulier z Oflendy na Hlinsku a společnosti Glassor z Liberce, které se výrobou vánočních ozdob zabývají.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 1. 2023 18:08

Osobnost měsíce - Svatý Teodosius Cenobiarcha

narozen kolem roku 425 v Kappadokii, Turecko, zemřel 529 v Palestině, opat, mnich; patron pilníkářů

Více

Autor: MD Publikováno 15. 1. 2023 17:51

nedělní zamyšlení Báry V. - 2. neděle v mezidobí

Datum konání: 15. 1. 2023

Izajáše z prvního čtení už známe: starozákonní prorok, jehož působení na území judského království se datuje do let 781–687 př. n. l. Údajně se dožil 120ti let a jeho dílo bylo nalezeno v Kumránu v rozsahu asi sedmimetrového svitku. V našem čtení se zabývá rolí služebníka, který je Hospodinem ustanoven za proroka, podobně jako byl ve starověku Bohem ustanoven král. Oba, prorok i král, měli být Hospodinovými nástroji, přičemž služebníkovo poslání ke všem národům přesahuje působnost krále.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 1. 2023 10:53

Víra prezidentů - další středeční komentář P. Martinka, SDB

Datum konání: 12. 1. 2023

Má být víra kandidátů kritériem pro volbu prezidenta? Jaká je role církve při volbách?

Více

Autor: MD Publikováno 12. 1. 2023 7:59

Novější 1 3 20 38 57