Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Novější 1 3 16 31 46

Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 20. neděle v mezidobí

Datum konání: 14. 8. 2022

Dnešní liturgie začíná SZ čtením z knihy proroka Jeremiáše. To mně připomnělo, že se o textech Starého zákona v katolických kostelích mluví poměrně málo, což je škoda.  Proto bych nejprve rád tento dramatický příběh připomněl. Děj se odehrává v 6. stol. př. n. l., ve velmi složité době. Jeruzalém je obléhán babylónským vojskem a král Sidkijáš posílá k Jeremiášovi dva posly s prosbou, aby se modlil k Hospodinu.

Více

Autor: MD Publikováno 13. 8. 2022 17:27

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 19. neděle v mezidobí

Datum konání: 7. 8. 2022

Lukáš - autor textu, spolupracovník a průvodce sv. Pavla. Pravděpodobně nebyl židovského původu, pravděpodobně konvertoval k židovství, než se stal křesťanem, doba sepsaní rok 85 až 95. Muž, který nebyl svědkem Ježíšova pozemského působení. Evangelium sepsal na základě ústních, či sepsaných tradic, na základě Markova evangelia.   Peníze a majetek jsou prostředkem k slušnému životu, pokud jim jedinec neslouží, pokud se nestanou středobodem jeho života.

Více

Autor: MD Publikováno 6. 8. 2022 12:03

Farní tábor

Datum konání: 30. 7. 2022 - 5. 8. 2022

Ve dnech 30. 7. - 5. 8. se uskutečnil farní pobyt dětí. Přenesli jsme se do doby starověkého Říma a Řecka. Tábora se zúčastnilo 25 dětí a 10 mládežníků, z nichž 4 již zavítali mezi řady vedoucích a byli praktikanty. Tábor se povedl.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 8. 2022 15:34

Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí

Datum konání: 31. 7. 2022

Vousaté poupravené rčení, že je lepší být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý, vystihuje letitá lidská přání. Bohatství může život ulehčit, ale i komplikovat – to již věděl pisatel knihy Kazatel: Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ať přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění – vždyť je to Boží dar! (Kazatel 5,18)

Více

Autor: MD Publikováno 30. 7. 2022 10:18

Farní tábor u Pospíšilů

Datum konání: 30. 7. 2022 - 5. 8. 2022

Za několik dnů začne letošní příměstský letní farní tábor. Jako vždy jsou vítány různé pečené sladkosti, které dětem zpestří jídelníček.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 7. 2022 10:16

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě. Přečtěte si finální text národní syntézy.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 7. 2022 10:07

Nedělní zamyšlení Šárky Plawné - 17. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 7. 2022

Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. …Stál a prosil. Jeho vytrvalá prosebná modlitba přitahuje Boží pozornost, skrývá však také řešení.  Abrahámova modlitba je výzvou a přitom úkonem důvěry. Musím poctivě říct, že mě zaujala Abrahámova odvaha, vždyť sám říká: „Jsem velmi smělý…“ Je zapotřebí velké odvahy k takové modlitbě, protože pravá modlitba se vždycky vede s Hospodinem.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 7. 2022 11:23

Oznámení o rozloučení s paní MUDr. Alenou Kykalovou

Více

Autor: MD Publikováno 18. 7. 2022 18:28

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 16. neděle v mezidobí

Datum konání: 16. 7. 2022

V minulém zamyšlení jsem se věnoval četbě Písma. Zabýval jsem se čtením, jako metodou osobního vstupování do příběhu, kde se člověk na rovině připodobňování setkává s postavami děje. Když bych udělal shrnutí, tak jsem chtěl vyjádřit, že může docházet k reakcím, které mají vliv na rozumovou i reakční komponentu lidské osobnosti.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 7. 2022 10:36

Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - 15. neděle v mezidobí

Datum konání: 10. 7. 2022

Máme začátek prázdnin a konec války je v nedohlednu. Nemá smysl se ptát, kdo je Putinův bližní, natož komu je Putin bližním. To je svět naprosto nepochopitelný a nepředstavitelný. Má smysl se ptát, komu jsem já bližní. Ježíš neuzdravil všechny lidi v Izraeli, sám říká „jen k jedné vdově přišel Eliáš“ (Lk 4,26). Co to pro nás znamená? Myslím, že to dává naději, že každé prokázané dobro, i to nejnepatrnější, má smysl pro svět.

Více

Autor: MD Publikováno 9. 7. 2022 11:01

Novější 1 3 16 31 46