Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Podpořte v rámci kostelní sbírky 27. 2. humanitární pomoc CHARITA PRO UKRAJINU

Datum konání: 25. 2. 2022

Podpořte v rámci kostelní sbírky 27. 2. humanitární pomoc CHARITA PRO UKRAJINU nebo přispějte na účet Charity České republiky, číslo účtu 55660022/0800, VS 104.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 2. 2022 23:10

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

Datum konání: 25. 2. 2022

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 2. 2022 22:57

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 8. neděle v mezidobí

Datum konání: 27. 2. 2022

Minulou neděli jsme v Lukášově evangeliu vyslechli příběh o tom, jak bychom se my jako Ježíšovi učedníci měli chovat ke svým nepřátelům. V Ježíšově době nároky Zákona přikazovaly přistupovat k nepříteli s úctou. Ježíš při popisu poměrů v Božím království požadavek úcty k nepřátelům ještě vystupňoval na požadavek lásky k nepřátelům, který se jeví z pohledu mnohých jako kontroverzní. Lásky k nepříteli byl schopen David, který odolal příležitosti k pomstě a nezabil spícího Saula.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 2. 2022 20:17

Mezidobí7

Datum konání: 20. 2. 2022 - 27. 2. 2022

Více

Autor: vm Publikováno 19. 2. 2022 20:53

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 7. neděle v mezidobí

Datum konání: 20. 2. 2022

Evangelijní text je uvozen Ježíšovým pokynem, který byl šokující již v době svého vyslovení. Nesplnitelným a absurdním připadá ostatně i našim současníkům. Mohl Ježíš svůj pokyn k lásce k nepřátelům myslet vážně? Ve starověku byly sounáležitost s vlastním společenstvím a negativní vztah k cizímu a k nepříteli v základu lidské identity. Člověka určovalo, jaké vlastnosti, požadavky a potřeby měla jeho rodina, jeho obec, jeho panovník.

Více

Autor: MD Publikováno 18. 2. 2022 22:05

Mezidobí6

Datum konání: 13. 2. 2022 - 20. 2. 2022

Více

Autor: vm Publikováno 13. 2. 2022 18:51

Osvobodit celibát - další zamyšlení P. Martinka z cyklu teplické komentáře

Datum konání: 10. 2. 2022

Povinný celibát pro kněze byl zákonem stanoven v roce 1143. Má ještě smysl na tomto požadavku trvat? Je to církvi k prospěchu, nebo ke škodě?

Více

Autor: MD Publikováno 11. 2. 2022 18:20

Nedělní zamyšlení Marie R. - 6. neděle v mezidobí

Datum konání: 13. 2. 2022

Spoléhání na lidskou sílu a moc nepřináší žádnou záchranu a pomoc. Naopak odpoutává od Hospodina a přináší prokletí, varuje Jeremiáš. Člověk, který se domnívá, že na všechno stačí sám, se podobá křovisku ve vyprahlé stepi. Neokusí, že Hospodin vysvobozuje a dává naději. Kdo doufá v Hospodina, sice není uchráněn před bídou a nebezpečím, ale nemusí se bát, že ho Bůh nechá bez pomoci.

Více

Autor: MD Publikováno 11. 2. 2022 18:08

Mezidobí5

Datum konání: 6. 2. 2022 - 13. 2. 2022

Více

Autor: vm Publikováno 5. 2. 2022 20:36

Máme mezi sebou graduovanou teoložku:

Datum konání: 6. 2. 2022

Gratulujeme paní Petře Pospíšilové k úspěšnému dokončení magisterského studia teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Těšíme se, že se podělí o své znalosti s námi dospělými  na farních akcích a s dětmi při výuce náboženství. Přejeme hodně sil k dalšímu studiu. Můžeme společně snít o tom, že v budoucnu budou moci ženy i v naší církvi využít své vzdělání a povolání bez diskriminace vůči mužům. 

Více

Autor: MD Publikováno 6. 2. 2022 19:33