Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Pastorační rada - nemazat > informace o průběhu setkání z pastorační rady 6.3.2018

informace o průběhu setkání z pastorační rady 6.3.2018Datum konání:
6.3.2018

Zápis z pastorační rady 6. března 2018

 Přítomni: M. Doubková, B. Magliová, P. Pospíšilová, M. Rezková, P. Albrecht,         R. Pelda, V. Kružliak, V. Müller

 1)   Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

•Přivítání

 2)Velikonoce

•čtení a žalmy na Velikonoční triduum zajistí Marie Rezková

Zelený čtvrtek 

•začátek v 18:00

•obřad mytí nohou – 6 mužů a 6 žen (hlásit se u B. Magliové)

•Getsemany pro uchování Eucharistie budou opět vzadu u vstupu do kostela

 •Velký pátek

•začátek v 18:00

 •Bílá sobota

•začátek 20:00

•oheň má na starosti V. Kružliak a D. Pospíšil

•Sláva na výsostech Bohu – kdo zajistí rozsvícení el. osvětlení?, zvony – p. Kočí?

•ochranné kornoutky na svíčky vyrobí M. Doubková a M. Rezková

•2 katechumeni budou pokřteni

 3)Proběhl kněžský den

•téma: Pastorační rady – měla by se zamyslet na otázkou „Co od nás Bůh (teď a tady) očekává?“

 4)Pastorační plán

•neděle 11. 3. v 9:00 mše ve Staré Roli se zaměřením na děti

•sobota 17. 3. misijní vyrábění

•neděle 18. 3. - při mši proběhne obnova manželského slibu manželů Řezáčových ze Staňkova; po mši se budou prodávat produkty z misijního vyrábění

•v pondělí 2. dubna

•ve 14 hod. velikonoční petangue u Pospíšilů, propagace akce - plakát, letáčky?

•v 17 hod. koncert v kostele ve Staré Roli

•21. 4. výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem

•8. května – setkání věřících z karlovarského vikariátu v Ostrově, všichni jsou srdečně zváni

•24. května ve 13 hod. vysvěcení hospicu sv. archanděla Rafaela v Nejdku při REHOS

•25. května NOC KOSTELŮ

•2. června – výlet pro děti na vláčky, pokud to nebude možné uskutečnit → udělá se farní den

•letní tábor u manželů Pospíšilových bude v termínu 28. 7. - 3. 8.

•na podzim se uskuteční jednodenní farní výlet pro všechny generace

•příští postní/adventní duchovní obnova – zkusit pozvat Mons. Roberta Bezáka?

 

5)Koncert Silbegrim 14. dubna v 16 hod.

6)Farní motto a nové webové stránky farnosti

•vzhled by byl podobný webu sokolovské farnosti

•hledá se motto, které by vystihovalo naši farnost a naše smýšlení a které by se umístilo na nový web

•tvorba nových webových stránek – cca 30 tisíc Kč, měsíční paušál za úpravu cca 600 Kč 

7)Termín příští pastorační rady je stanoven na pondělí 16. dubna