Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Pastorační rada - nemazat > Zápis z PR ze dne 16.4.2018

Zápis z PR ze dne 16.4.2018Datum konání:
16.4.2018

Zápis z pastorační rady 16. dubna 2018

Přítomni: M. Doubková, B. Magliová, P. Pospíšilová, M. Rezková, P. Albrecht, R. Pelda, V. Kružliak, V. Müller

1) Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

•Přivítání

2)Zhodnocení uplynulých akcí

•všechny akce hodnoceny vesměs pozitivně

•za misijní vyrábění se vybralo a odeslalo na Papežská misijní díla 12 248,- Kč

3)Připravované akce

•21. 4. výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem, přihlásilo se cca 20 mladých

•8. května – setkání věřících z karlovarského vikariátu v Ostrově, všichni jsou srdečně zváni

•18. května v 19:00 – přednáška Václava Němce, PhD. na faře v Rybářích v rámci křesťanské akademie na téma Bůh a bytí podle Tomáše Akvinského

•24. května ve 13 hod. vysvěcení hospicu sv. archanděla Rafaela v Nejdku při REHOS

•25. května NOC KOSTELŮ – předběžný program: výstava p. Doris Windlin, hudební vystoupení jsou v jednání, průběh zřejmě nafotí p. Babej, je třeba vytisknout rozpis služeb (vyrobí P. Albrecht), aby se mohli hlásit dobrovolníci na služby

•v neděli 29. května ve 14 hod. vycházka za vlky, přírodovědný program. Informační plakátek na dveřích, ve vývěsce a na lavici.

•dětský den – přesný termín v jednání, zahradní prostory u hasičů letos nejsou k dispozici, výprava na vláčky + skupina šermířů pro zpestření programu?, + co dalšího na program?, počet účastníků -děti/dospělí?, kdy?, v kolik?, p. V. Müller vyrobí tabulku, je potřeba to v neděli ohlásit!

•letní tábor u manželů Pospíšilových bude v termínu 28. 7. - 3. 8.

•22. září - 1denní farní výlet, je třeba vážně popřemýšlet nad směrem cesty a programem výletu

•adventní duchovní obnova – v jednání je sestra Angelika, termín stanoven na sobotu 1.12.

•letos se v Plzni opět otevírá kurz pro varhaníky

4)Podněty členů PRF a farníků

•postupně se ztrácejí kancionály, je potřeba pár kusů dokoupit, cca 20 ks

•do začátku letních prázdnin se uskuteční 3 – 4 katecheze, potřeba, aby farníci řekli, zda mají o katecheze zájem a o jaká témata, není problém zopakovat témata dříve probraná

5)Pastorační plánování

•motto na nové webové stránky: „Pojďte ke mně všichni...“

•vize

a..1.Papež o církvi sní: „Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit, aby se zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny církevní struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa spíše než k sebeprezentaci.“ (EG, 27)

a..2.O farnostech papež sní: „Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání:“ (EG, 28)

a..3.O čem sní PRF: zajímat se o člověka – církev=její poslání; milosrdenství vůči lidem, kterým se něco nepovedlo; abychom byli schopni ukázat okolnímu světu, že nám mohou „závidět“ → jak se prezentovat; umět nabídnout pomoc tam, kde selhává stát

 

 

Zapsala: Michaela Rezková

Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

6)Termín příští pastorační rady je stanoven na úterý 29. května