Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Biskup Tomáš svolá diecézní synodu.

Biskup Tomáš svolá diecézní synodu.synoda, snímek z Teplé.jpeg

Po konzultaci a doporučení kněžské rady, diecézní pastorační rady a okrskových vikářů biskup Tomáš na diecézní pouti v Teplé v sobotu 9. září oznámil svůj záměr na 1. neděli adventní 3. prosince 2023 vydat pastýřský list, kterým svolá diecézní synodu. Zároveň zve k zapojení se připomínkami či návrhy do přípravy tohoto vyhlášení.
Biskup Tomáš jmenoval synodní tým, který mu bude asistovat v přípravě a v průběhu diecézní synody, a to ve složení Petr Hruška, Jana Černá a Jindřich Fencl.

Tento synodní tým bude spolupracovat s širší pracovní skupinou složenou „z kněží a ostatních věřících, kteří vynikají pastorační prozíravostí a odbornou způsobilostí... a odrážejí rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v diecézi“, jejímž úkolem bude „pomáhat biskupovi zejména při organizaci a přípravě synody, při vypracovávání jednacího řádu, při určování a zpracování otázek, které mají být účastníkům synody předloženy ke zvážení, a při výběru a jmenování účastníků synody“ (Kongregace pro biskupy a Kongregace pro evangelizaci národů, Instrukce k diecézním synodám z r. 1997, III B 1).

Počítáme s tím, že diecézní synoda po přípravné fázi s duchovní a katechetickou přípravou (2023–2024) a konzultativní fázi se zahrnutím celého Božího lidu v diecézi (2024–2025) vyvrcholí v několika jednáních vlastním slavením synody (2025–2026), a to v návaznosti na ukončení celosvětové Synody o synodalitě.

Tento svůj záměr chce biskup Tomáš v nejbližších měsících dále konzultovat se všemi kněžími a jáhny (na kněžském dni 3. října v Liticích), s diecézní pastorační radou (9. října) či se zástupci pastoračních rad farností (při setkání 21. října v Liticích).

Velmi uvítáme, když budete o tomto záměru diskutovat i mezi sebou, na vikariátních konferencích či ve vašich farnostech, a své podněty, připomínky či otázky zašlete na adresu synoda@bip.cz.

 

Text a fotografie jsou převzaty z www.bip.cz .