Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost měsíce - Johannes Höver CFP

Osobnost měsíce - Johannes Höver CFPOsobnost měsíce

Johannes Höver CFP

Narozen 10. 11. 1816 v Wahlscheid-Oberstehöhe (Severní Porýní – Vestfálsko, Německo), zemřel 13. července 1864 v Cáchách (Severní Porýní – Vestfálsko, Německo)

Učitel, zakladatel řeholní kongregace Chudých bratří sv. Františka (Congregatio Fratrum Pauperum Francisci seraphici)

Osobnost měsíce.jpgJohannes Höver se narodil v selské rodině. V letech 1833 – 1835 působil jako soukromý učitel, od roku 1835 studoval na učitelském ústavu. Působil pak na veřejných školách jako učitel. Po smrti své manželky v roce 1846 začal spolupracovat s Františkou Schervierovou (působící v řeholní kongregaci františkánského zaměření s péčí o děti a mládež). Jako učitel se setkával s problémy chudých dětí a mládeže a chtěl se podílet i na jejich řešení.

V roce 1855 Höver se vstoupil do třetího řádu sv. Františka. Na Vánoce 1857 založil spolu s dalšími členy třetího řádu společenství, které mělo pracovat s ohroženou mládeží. Nejprve v noci pečovali o potřeby chudých lidí, přes den pomáhali spřízněným sestrám. V roce 1858 získali pro své působení budovu. Do nového sídla se odstěhoval i sám Höver a začal se plně věnovat poslání společenství a stal se jeho představeným. Jeho synové byli v péči internátní jezuitské školy ve Feldkirchu (jeden z nich se posléze stal členem TJ, druhý politikem).

Na počátku 60. let působilo ve společenství dvanáct bratrů, z darů si mohli pořídit vlastní objekt, včetně hostince a pivovaru. V roce 1860 v rámci činnosti společenství došlo ke zřízení školy pro chlapce a v témže roce byl přijat první žák V následujícím roce církevní představený schválil stanovy společenství a to zístalo status církevní kongregace (na dobu pěti let; definitivně byla kongregace schválena v roce 1872). V roce 1863 převzalo společenství ústav pro chudé a opuštěné chlapce v Kolíně nad Rýnem.

Na jaře 1861 začal mít Höver zdravotní obtíže, které se projevovaly silnými bolestmi hlavy. Dva roky se jeho obtíže zhoršovaly, až na podzim 1863 utrpěl mrtvici, záchvaty se opakovaly. Höver se tak funkce představeného vzdal. Zemřel v červenci 1864.

Dílo kongregace se postupně rozšiřovalo a ani smrt zakladatele a prvního představeného růst neukončila. Kromě sídelního města Cách působila kongregace též v Kolíně nad Rýnem Düsseldorfu, Berlíně a dalších městech. Zaměření se neměnilo: péče o mládež, chudé a nemocné. V posledním půlstoletí dochází k omezování činnosti kongregace s ohledem na výrazný pokles jejich členů.

Johannes Höver dokázal za svůj krátký život vytvořit nástroje pro zlepšení života ohrožené mládeže a nemajetných chudých a nemocných, dá se říci v konkurenci se sílícím státem. I když nic lidského není věčné (a napořád), je výhrou již to, pokud takové dílo přesáhne věk lidského života. Je věcí každé další generace, aby dílo předků přezkoumala a převzala odpovědnost za sebe i své znevýhodněné bližní. Takže i nám Johannes Höver ukázal, jak na to.

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_H%C3%B6ver , Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002

Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Johannes_H%C3%B6ver.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Armen-Br%C3%BCder_des_hl._Franziskus