Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost měsíce Sv. Simon Stock, OCarm.

Osobnost měsíce Sv. Simon Stock, OCarm.Osobnost měsíce-  Sv. Simon Stock, OCarm.

Narozen kolem 1164 v Aylesfordu (Anglie), zemřel 16. května 1265 v Bordeaux (Francie)

poustevník, generál řádu karmelitánů; atribut škapulíř, znázorňován při jeho převzetí

patron karmelitánů a města Bordeaux

Obrázek4.jpgŽivotní osudy Simona Stocka jsou známé převážně z řádových legend a z tradice. Simon se narodil v Aylesfordu v hrabství Kent. Jeho otec byl hradním správcem. Již ve dvanácti letech Simon pro neshody s bratrem odešel z domova a stal se poustevníkem. Poté údajně pobýval třicet let v dutině starého stromu, možná podle toho získal své přízvisko Stock (pařez).

Po roce 1200 Simon vstoupil do karmelitánského řádu, který byl vypuzen z Palestiny po změně tamní mocenské situace ve prospěch muslimů. Karmelitáni přišli do Evropy, též do Anglie. Simon zahájil studia v Oxfordu a vypracoval se na koadjutora generálního představeného. Roku 1226 byl v Římě pro papežské potvrzení karmelitánského řádu, pak žil několik let v Palestině, v pohoří Karmel. Po návratu do Evropy se v roce 1245 se stal generálním představeným řádu, byl jím až do své smrti. Jako svůj úkol si zvolil šíření svého společenství v Evropě. Jeho ostatky byly až do roku 1951 v Bordeaux, kde zemřel při inspekční cestě, pak se vrátily do rodiště v Aylesfordu.

Simon Stock je spojován se slavným mariánským viděním, které bylo a je mnohdy vnímáno jako sporné. Karmelitáni museli v době jeho života změnit místo svého hlavního působení, čelili též soupeření o vliv v rámci církve. Výrazem touhy po zakotvení v turbulentní době bylo zjevení Panny Marie v noci z 15. na 16. 8. 1251. P. Maria se Simonovi zjevila v průvodu andělů a předala mu hnědý škapulíř, který představoval privilegium ochrany dětí z hory Karmel; jeho nošením měly být uchráněny věčného ohně. Kromě velkého škapulíře, součásti řádového oděvu se rozšířila jeho laická zmenšená verze, která se nosila pod občanským oděvem. Uvedené Simonovo vidění mělo pokračování ve vizi Jana XXII. dne 3. 3. 1322. P. Maria ho informovala o (dalším) privilegiu pro ty, kdo nosí karmelitánský škapulíř. Jeho nositelé měli jí být vyvedeni z očistce do ráje v první sobotu po jejich smrti (tzv. sobotní privilegium).

Karmelitánský škapulíř nosila řada historických osobností včetně Jana Pavla II. Simon Stock nikdy nebyl formálně kanonizován. V karmelitánském řádu byl uctíván po smrti jako světec, byl zapsán do Římského martyrologia a oficiálního seznamu světců římskokatolické církve. Jeho kult byl povolen pro karmelitány, Anglii, Irsko a pro Bordeaux.

Simonu Stockovi nechyběla schopnost zorientovat se ve zcela rozdílných prostředích poustevnického života, studia i církevní politiky. Mariánské zjevení může být moderními katolíky vnímáno jako sporné, bylo však nepochybně průvodním znakem doby velkých změn a otřesů. Simon se vyznačoval i vytrvalostí v duchovním životě. Jako výsledek jeho úsilí je i pro nás k dispozici popis šestistupňového výstupu k Bohu, který promýšlel se svým spolupracovníkem Henrym Hanem. Ať již máme k mariánským zjevením vztah přátelský, nebo odtažitý, život Simona Stocka může vést k zamyšlení, jaký je náš vztah k matce Ježíše Krista a co od ní v dnešní době vlastně očekáváme.

Text: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imon_Stock , http://www.catholica.cz/?id=2384 , Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002

Obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_3918_-_Milano_-_Chiesa_del_Carmine_-_Dettaglio_dl_portale_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_19-jan_2007.jpg