Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na duben 2020 - Robert z Molesme

Osobnost na duben 2020 - Robert z MolesmeRobert z Molesme

narozen 1028 (někdy uváděno 1029), Champagne, Francie, zemřel 17. dubna 1111, Molesme, Francie

opat, jeden ze zakladatelů cisterciáckého řádu ve Francii
atributy: hábit řehole (černý benediktinský nebo bílý cisterciácký), kniha, opatská berla, model kláštera, křtí chromého

osobnost 4-2020 obrázek.pngSv. Robert se narodil ve šlechtické rodině ze Champagne. V patnácti letech vstoupil do benediktinského kláštera v Montier-la-Celle v blízkosti Troyes. Zde se také později stal představeným. V roce 1170 byl jmenován opatem v Saint Michel-de-Tonnerre. Tamní mniši byli známi svou laxností, bránili se také reformním návrhům svého agilního představeného. Proto se vrátil Robert do svého předchozího působiště a následně (v roce 1072) byl jmenován představeným kláštera v Saint-Aiyoul.

Poustevníci, kteří žili v lesích v blízkosti Michel-de-Tonnere, přemluvili Roberta, aby přijal funkci představeného v jejich společenství. Dva z poustevníků se vydali do Říma a od Řehoře VII. pro zamýšlený „přestup“ získali povolení. V roce 1174 Robert poustevnické společenství převedl ke klášternímu způsobu života a o rok později založil klášter Molesme v Burgundsku. Původně šlo o lesní klášter, který sestával z několika dřevěných chat a z kaple (zasvěcené Nejsvětější Trojici). Již v roce 1098 mělo Molesme 35 pobočných klášterů, které se s mateřským konventem identifikovaly. Výborná pověst Molesme přilákala mnoho zájemců o vstup do kláštera. Okolní šlechtici byli velkorysí a darovali klášteru hojné polnosti; Molesme zbohatl. Robert však pociťoval vzrůstající nespokojenost se směřováním kláštera a chtěl odejít, ale papež žádost o uvolnění z funkce dvakrát zamítl. V roce 1098 se Robertovi, spolu s 21 bratry, podařilo Molesme konečně opustit. Renaud, vikomt z Beaune, daroval mnichům pusté lesní údolí, ve kterém byl nakonec založen klášter Cîteaux. Robert se stal jeho opatem. Následně mniši z Molesme pod vlivem úpadku jejich společenství vyhledali Roberta a požádali ho o návrat do Molesme. Robert se (na základě rozhodnutí biskupského synodu) vrátil a prosadil tam svůj výklad řehole sv. Benedikta. V Molesme se stalo centrum benediktinské řehole, z Cîteaux zase centrum cisterciáckého řádu.
Papež Honorius III. prohlásil Roberta za svatého v roce 1222. Život sv. Roberta byl sepsán Guyem, nástupcem Roberta v opatském úřadu v Molesme.
Svatý Robert byl svou náturou zakladatelem. Dokázal své vnitřní přesvědčení prosazovat ve světě, aniž by se pro neúspěchy vzdával. Dokázal od své dílo opustit, pokud dospěl k závěru, že už on nemá čím přispět, či že ztrácí nad svým dílem kontrolu, popř. že již jeho změnám nemůže přitakat. Buldočí nátura prosazovat nové věci je pro dnešní křesťany evidentně doporučeníhodná. Modlíte se ke svatému Robertovi?
Zdroje textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_von_Molesme, http://www.catholica.cz/?id=1158, https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_z_Molesme
Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Robert_of_Molesme.jpg/225px-Robert_of_Molesme.jpg