Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na srpen 2021 - Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma)

Osobnost na srpen 2021 - Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma)Titus Brandsma (Anno Sjoerd Brandsma)

Narozen 23. 2. 1881 v Oegeklooster (Nizozemí) a zemřel 26. 7. 1942 v Dachau (Německo)

Kněz OCarm, učitel, novinář, oběť nacistického režimu

 osobnost na srpen 2021.pngAnno Sjoerd Brandsma pocházel z nizozemského Fríska, rodina měla šest dětí, čtyři se rozhodli pro řeholní povolání. Po studiu na františkánském gymnáziu v Megene u Nejmeegen se rozhodl Anno pro řeholní povolání a v 17 letech vstoupil do karmelitánského kláštera v Boxmeeru. Teologii studoval v Zenderenu a pak v Oss. Roku 1905 byl vysvěcen na kněze a pokračoval ve studiu na Gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 1909 dosáhl doktorátu ve filozofii a vrátil se do Oss, kde na vyšší řádové škole jako docent 15 let přednášel.

Kromě učitelského působení pracoval jako novinář a zabýval se v tisku různými pastoračními tématy, zejména v sociální a duchovní oblasti. Zasadil se o vydání díla sv. Terezie z Ávily v nizozemštině a organizoval kongres zaměřený na bádání v této oblasti. Po založení katolické univerzity v Nijmeegen působil od roku 1923 jako přednášející dějin středověké filozofie a mystiky, od roku 1932 byl zde rektorem. Dále se podílel na přípravě nizozemské katolické encyklopedie. V roce 1939 mu byl udělen Řád nizozemského lva. Již od mládí byl slabší tělesné konstituce a jeho působení bylo přerušováno zdravotními problémy, zejména onemocněním žaludku.

Jako angažovaný intelektuál pracoval v organizaci Comité van Waakzaamheid, která varovala před nacistickou ideologií. I po německé okupaci veřejně odsuzoval protižidovská nařízení a za podpory utrechtského arcibiskupa Johanna de Jonge se pokoušel zachovat svobodu katolického tisku (před pokusy o jeho pacifikaci). 19. 1. 1942 byl zatčen Gestapem za podvratnou činnost. Po několikaměsíčním věznění a řadě výslechů byl 13. 6. 1942 deportován do Dachau s označením nepřítele nacionálně socialistické věci s velkou nebezpečností. Zde byl jako „bezcenné stvoření“ 27. 7. 1942 usmrcen fenolovou injekcí do srdce.

V roce 1982 obdržel in memoriam Pamětní kříž nizozemského odboje a v roce 1985 byl prohlášen blahoslaveným. V Nijmegenu  je mu zasvěcen od roku 2004 místní kostel a v Bolswardu bylo otevřeno Brandsmovo muzeum, v televizní anketě Největší Nizozemec obsadil 42. místo.

Intelektuálové nejsou jen ti, kteří se přizpůsobí situaci a poměrům. Schopnost být věrný svému přesvědčení tak není vlastní jen fanatikům a zmanipulovaným a není závislá na fyzické síle a zdraví. Titus Brandsma dokázal své přesvědčení hájit do poslední chvíle a i současná úcta jeho činům, v jinak protestantském Nizozemí, dává poznat, že jeho nasazení a jeho myšlenky mají co říci i dnešku.

Zdroje textu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma ; http://www.catholica.cz/index.php?id=3375 ; Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002

Obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/TitusBrandsma.jpg/225px-TitusBrandsma.jpg