Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Osobnost na září 2021 - Hermann z Reichenau (Hermannus Contractus)

Osobnost na září 2021 - Hermann z Reichenau (Hermannus Contractus)Hermann z Reichenau (Hermannus Contractus)

Narozen 18. 7. 1013 v Saulgau (Bádensko – Württembersko) a zemřel 24. 9. 1054 v Altshausenu (Bádensko - Württembersko)

Benediktin, vědec, skladatel a spisovatel

 osobnost na září 2021.pngHermann pocházel ze švábské šlechtické rodiny z Altshausenu-Veringenu. Kvůli svému zdravotnímu postižení byl zván Contractus nebo Chromý. Existují dvě podání o jeho nemoci. Podle jedné trpěl od narození spinální svalovou atrofií, podle druhé trpěl od svých dvaceti let juvenilní formou ALS.

Hermann přišel do benediktenského Kláštera Reichenau ve svých sedmi letech, v září 1020, jako žák místní klášterní školy. Až do své smrti zůstal klášteru věrný a nikdy ho neopustil. Dostalo se mu výborného vzdělání a vypracoval se na vynikajícího znalce dějin, hudby, matematiky a astronomie. Současníky byl označován pro své mnohostranné zájmy za učence století. V matematice a astronomii začal uplatňovat a rozvíjet vědění, které bylo do té doby tradováno v arabštině. Vytvořil pojem almukantarátu, což jsou pomyslné azimutální kružnice, rovnoběžné s obzorem; nejmenší je zenit, největší horizont. Hermannova Kronika byla hlavním pramenem pro dějiny poloviny 11. století. Hermann se prosadil také jako skladatel a básník. Do řádu Hermann vstoupil formálně v roce 1043. Zemřel ve svých 41 letech a byl pohřben v rodinné hrobce v Altshausenu. V zámeckém kostele tamtéž jsou též uloženy jeho relikvie. Hermann je v Horním Švábsku velmi ctěn a jsou mu tam zasvěceny mnohé kostely. Formální svatořečení se však nikdy neuskutečnilo.

I když Hermannovi výkony zaslouží uznání, mimo jiné i pro jeho výrazné tělesné postižení, bývá ceněn spíše jako univerzálně orientovaný učenec, jehož vlastní příspěvky vědě a umění se neprosadily. Význam pro další vývoj vědy tkví v jeho schopnosti kompilace a uspořádávání vědomostí. Zpřístupnil pro své nástupce do té doby obtížně dostupné a nesystematicky rozptýlené informace. Pohledem dneška, který obdivuje jen nadané excentriky, nemusí jít o nic obdivuhodného. Jenže na výkonech takových soustavných pracantů stojí objevy géniů.

Hermanna můžeme též považovat za patrona těch, kteří musí pro dosažení věcí pro nás běžných vyvinout výrazně větší úsilí. Vůle, která dokáže takové překážky překonávat, poskytuje oproti druhým výhodu vytrvalosti a též schopnosti sebepřekonávání. Skoro by se chtělo říci, že by mohlo jít o světce pro moderní dobu, která na Západě mnohé překážky pro jednotlivce odstranila a je orientována na překonávání zbylých, aniž by zbývala energie na celospolečenské vize. Boje za rovnost a za obecnou spravedlnost jsou důležité, ale nemělo by to být ze strany našich vizionářů vše, co současné krizově orientované společnosti nabízejí.

 

Zdroj textu: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Reichenau , Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002,

Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermann_Reichenau_Ofenkachel.jpg