Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality > Svatý na měsíc červen 2018

Svatý na měsíc červen 2018narozen 952 u Ravenny, Itálie zemřel 19. června 1027 ve Val di Castro, Itálie

zakladatel řádu OSBCam (kamaldulského řádu)

Romuald se narodil se r. 952 u Ravenny jako syn vévody. On i jeho rodina si světské radovánky neodpírali. Životním zlomem pro Romualda byla smrt příbuzného v souboji pro spor o pozemek. Romuald se souboje účastnil jako svědek a cítil se být za smrt příbuzného odpovědný. Odešel do benediktinského kláštera sv. Apolináře v Classe a rozjímání o dosavadním životě Romualda vedlo k rozhodnutí nevázaný život ukončit a poprosil o přijetí do kláštera.

romuald sv. obrzek.png

Romuald pro horlivé dodržování řehole sv. Benedikta dostal do sporu s ostatními mnichy. Po třech letech dostal souhlas k poustevnickému životu a odešel k poustevníku Marinovi. Setkání s věhlasným opatem Guarinem, představitelem řeholní obnovy a bývalým dóžetem Petrem Urseolim vedlo k tomu, že poustevnická skupina odešla Pyrenejí u kláštera v Euxaně. Romuald si tam zřídil poustevnu a proslul jako duchovní učitel. Po třech letech se Romuald vrátil do Itálie, kde otec v obavách z krevní msty vstoupil do kláštera sv. Severa u Raveny; Romuald se s ním setkal a vedl otce k pokání a setrvání u rozjímavého stylu života; v Itálii již Romuald zůstal.

R. 998 Romualda zvolili na opata u sv. Apolináře v Classe. Romuald funkci přijal, ale klášter vedl tak přísně, že mniši jeho dalšímu působení vzdorovali. Romuald následně funkci složil a cestoval po Itálii s cílem propagovat původní pravidla řádu sv. Benedikta, zakládal nová společenství a některá obnovil. Roku 1012 v Toskánsku se svými druhy zřídil poustevnickou osadu Camáldoli (pozemek dostal od Maldoliho z Arezza, který měl sen o nebeském žebříku, na kterým vystupují bíle odění mniši). A to byl počátek kamaldulského řádu jako přísné benediktinské větve vyznačující se cvičením v mlčení a postu o chlebě, zelenině a vodě. Jejich poznávacím znamením se stal bílý hábit, bosé nohy, oholená hlava a dlouhá bradka. Již pět let po své smrti (v nově založeném klášteře Val di Catro) byl Romuald v roce 1032 prohlášen za svatého. Kamaldulský řád potvrdil papež Alexander II. v roce 1072. 

Zdálo by se, že sv. Romuald nikdy nepřekonal svůj zápal konvertity, který se snažil napřít na zpřísňování rozvolněných podmínek mnišského života. Jeho vstup do stávajících společenství však krachoval. Teprve založení nového společenství se strohou spiritualitou, kterou mohli vyhledat ti, kterým vyhovovala, vedl k zakořenění jeho cesty k Posvátnému. Můžeme prosit sv. Romualda, abychom se na svých cestách k Bohu nevzdávali, ale abychom šetřili s kázáním zbožnosti druhým.

Text: http://www.catholica.cz/index.php?id=2750 + Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002 

Obrázek: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Saint_Romuald.JPG/199px-Saint_Romuald.JPG