Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Letní farní tábor u manželů Pospíšilových, přihláška

Datum konání: 31. 7. 2021 - 6. 8. 2021

O prázdninách plánujeme opět další ročník farního tábora. Termín konání je 31.7.-6.8.2021. Přihlášky je třeba odeslat do 30.5.2021.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 3. 2021 20:47

Týden po slavnovsti Seslání Ducha svatého

Více

Autor: vm Publikováno 22. 5. 2021 22:42

Noc kostelů v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli

Datum konání: 28. 5. 2021

Náš kostel se i letos připojil k více než tisícovce kostelů a modliteben v celé ČR, které si pro Vás připravili 28.5.2021 nevšední program. Informace o akci lze nalézt na www.nockostelu.cz nebo na videospotu https://www.youtube.com/watch?v=JSq8XHF3HI8. S programem v našem kostele se můžete seznámit na plakátu umístěném níže.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 3. 2021 20:50

Nedělní zamyšlení Marie R. - Letnice

Datum konání: 23. 5. 2021

Když jsem se připravovala na svátost biřmování, měla jsem velká očekávání od Ducha sv. Bylo to v době reálného socialismu. Tak jako apoštolové vyšli z domu a v síle Ducha sv. hlásali radostnou zvěst o Ježíšově smrti a Zmrtvýchvstání celému shromáždění, věřila jsem, že i se mnou Duch sv. zacloumá a budu se neohroženě veřejně a aktivně hlásit k církvi a ke Kristu.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 5. 2021 11:47

Termíny nedělních mší doprovázených dětskou kapelou s kytarou

Po uvolnění opatření proti šíření pandemie byly zrušeny večerní nedělní mše, které byly od podzimu až dosud doprovázeny dětskou kapelou Petra A.. Kytarové hraní při mši mnohým vyhovuje pro svou specifickou uvolněnější atmosféru. Další mše doprovázené dětskou kapelou jsou plánované na neděle 23.5., 6.6., 20.6., 15.8.2021. Seznamy hraných písní mohou návštěvníci a členové dětské kapely vždy nalézt na google dokumentu, odkaz viz další text.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 5. 2021 9:39

Týden po 6. neděli velikonoční

Datum konání: 16. 5. 2021 - 23. 5. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 15. 5. 2021 20:22

Nedělní zamyšlení Michala M. - Nanebevstoupení Páně

Datum konání: 16. 5. 2021

Někdy se zdůrazňuje rozdíl mezi nanebevstoupením a nanebevzetím. Ale i u Krista je použit trpný rod byl vyzdvižen. Věci se ve světě zkrátka nějak dějí. Kristus aktivně nestoupá vzhůru, že by šplhal nebo kráčel nahoru. Ale tak nějak prostě stoupá vzhůru a takto mizí v oblaku. Podle Lukáše 24,50: Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe. Učedníci koukají. A koukají. Nahoru. Jako a co teď?

Více

Autor: MD Publikováno 14. 5. 2021 18:34

Slovo pana faráře Müllera k 6. neděli velikonoční

Datum konání: 9. 5. 2021

Paní Bára mne předem laskavě upozornila, že se ve svém zamyšlení nechá inspirovat prvním a druhým čtením a že mi tedy přenechává evangelium. :-) Jenže dnes se s 1. Janovým listem loučíme a minulou neděli jsem slíbil, že se k němu ještě jednou vrátím. Impulzy, které paní Bára ve svém textu nabízí, jsou hodné zamyšlení a báseň od súfijského autora je krásná. Prosím, zamyšlení si přečtěte.  

Více

Autor: MD Publikováno 12. 5. 2021 18:07

Zamyšlení Báry V. - 6. neděle velikonoční

Datum konání: 9. 5. 2021

V 1. čtení jde Petrovi vstříc Kornelius, římský voják a pohan, jehož křest znamenal průlom, neboť do té doby se křesťany stávali jen Židé.  Mne zaujalo, jak Petrovi padl v úctě k nohám. Jak vidíme úctu dnes? Máme k někomu úctu? Viděli jste někoho padnout před někým živým v hluboké úctě k nohám? Osobně mne napadl v této souvislosti jen mně milý papež František a jeho vstřícná gesta..

Více

Autor: MD Publikováno 8. 5. 2021 9:47

Slovo pana faráře Müllera k 5. neděli velikonoční

Datum konání: 2. 5. 2021

Na webových stránkách farnosti nalezneme zamyšlení pana Luboše. Jaksi mimochodem upozorňuje, že dnešní evangelium ukazuje i na možnost života bez Boha. To je zajímavý postřeh. Ve svém zamyšlení také poukazuje na sílu slova. Ale přečtěte si jeho zamyšlení raději sami. Pokud jsem zmínil web, pak můžeme na stránkách Biskupství plzeňského sledovat zamyšlení nazvaná „Velikonoční cesta“[1], jež se opírají právě o 1. Janův list. Na tento počin upozorňuje leták ve vchodu do kostela.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 5. 2021 21:57