Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Nedělní zamyšlení Magdy J. ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Datum konání: 4. 4. 2021

Zbývá už jen koupit květiny. Ráno prvního dne v týdnu vstala Marie ještě za tmy, oblékla se do svátečních šatů, snad i trochu výstředních, rozčesala si své dlouhé tmavé vlasy a vydala se na cestu. Krátce se zastavila v květinářství, právě otvíralo, a vybrala jako každý rok pestrobarevnou vazbu růží. Velkým mosazným klíčem odemkla obří dubové dveře do kostela a musela se o ně opřít celou svou váhou, aby se jí otevřely. Zatím má ještě dost sil a nemusí jí nikdo pomáhat.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 4. 2021 20:31

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - Květná neděle

Datum konání: 28. 3. 2021

Biblická čtení při Květné neděli jsou soustředěna na výpovědi o Ježíšovi. Snaží se Ježíšovu osobu popsat za použití veršů z knihy proroka Izaiáše jako Božího služebníka, který neuhne před svým úkolem, ač sledování této stezky (podle Izaiáše zákonitě) budí nelibost druhých. Pavel v Listu Filipanům přejímá raný hymnus o Ježíši Kristu, který Izaiášovým slovníkem začleňuje do výpovědi o Ježíši Velikonoční události jako významné pro shrnutí podstaty Ježíšova působení.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 3. 2021 20:40

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 5. neděle postní

Datum konání: 21. 3. 2021

Dnešní část evangelia je velmi bohatá na události a prohlášení. Nejvíce mám z této pasáže ráda příměr o pšeničném zrnu.  Prapůvodně jsem po konverzi neměla ráda podobenství zabývající se smrtí, přeměnami nebo další obdobné obrazy sv. Pavla o oblékání nových šatů nebo nových osobností. Nerozuměla jsem tomu a vzbuzovalo to ve mně obavy ze ztráty vlastního já. Nyní je mi tento obraz blízký a zdá se mi velmi praktický.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 3. 2021 18:57

Zamyšlení pana Jiřího R. - 4. neděle postní

Datum konání: 14. 3. 2021

Čtvrtá neděle postní se latinsky nazývá „laetare“ – radostná, protože již vyhlíží radost Božího vítězství. Liturgicky je oděna do růžové barvy. A také jsme ji zahájili vstupní antifonou "Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy."

Více

Autor: MD Publikováno 12. 3. 2021 16:05

nedělní zamyšlení Ester N. - 3. neděle postní

Datum konání: 7. 3. 2021

Do místnosti přijde člověk bez roušky či respirátoru s komentářem, že se nenechá nikým omezovat a nenechá si brát svou svobodu. Pokud patříte mezi ty, kteří nařízení respektují a ochranné pomůcky nosí, tak možná zalapáte po dechu nejen kvůli omezenému přístupu vzduchu způsobenému zakrytím dýchacích cest…  

Více

Autor: MD Publikováno 5. 3. 2021 13:35

Nedělní zamyšlení paní Jany Vacíkové - 2. neděle postní

Datum konání: 28. 2. 2021

Prožíváme teď obzvlášť těžkou dobu. Ohrožení těžkým průběhem onemocnění způsobeného relativně novým koronavirem covid 19 je každodenní realita již několik měsíců. Ohrožení chaotickými a nekoncepčními projevy vlády je podobně frustrující. V žalmu jsme slyšeli: „Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.“  V Renčově překladu: „Příliš je drahá v očích Páně smrt těch, kdo jsou mu oddáni.“ Jsme my Bohu oddáni?

Více

Autor: MD Publikováno 27. 2. 2021 11:39

Nedělní zamyšlení Petry P. - 1. neděle postní

Datum konání: 21. 2. 2021

Právě jsme vstoupili do postní doby.  Možná je pro mnohé z nás očekáváním nového počátku a asi každý z nás si přeje prožít Velikonoce „už normálně“. Minulý rok jsme Velikonoce prožívali už pod vlivem vládních restrikcí z důvodu epidemie koronaviru. Byli jsme vyplašení, vystrašení z toho, jak epidemie proběhne, zda se dotkne nás, našich životů, životů našich blízkých. Přáli jsme si, aby to bylo brzy za námi, a snažili jsme se chovat zodpovědně. Tomu bylo podřízeno i slavení Velikonoc.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 2. 2021 19:34

Zamyšlení paní Báry V. - 6. neděle v mezidobí

Datum konání: 14. 2. 2021

Lv 13, 1-2. 45-46 Krásné a aktuální téma! Jako první mne napadlo, že Mojžíš řešil malomocenství a my řešíme už skoro rok Covid-19. Dříve vodili nemocné k veleknězi – dnes spoléháme spíše na naše zdravotnictví. Tehdy chodili malomocní v roztrhaných šatech s rozpuštěnými vlasy a zahalenými vousy – to bychom dnes viděli malomocného v každém bezdomovci nebo hipíkovi.Tak jako tehdy malomocní, tak i dnes „coviďáci“ končí v izolaci, v tom je situace stejná.

Více

Autor: MD Publikováno 12. 2. 2021 23:04

Nedělní zamyšlení Magdy J. - 5. neděle v mezidobí

Datum konání: 7. 2. 2021

„V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7000 ovcí, 3000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. …“

Více

Autor: MD Publikováno 5. 2. 2021 22:47

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 4. neděle v mezidobí

Datum konání: 31. 1. 2021

Pro současného čtenáře není text úryvku Markova evangelia o vyhánění nečistých duchů snadný k pochopení. Jak vysvětlím někomu příběh o zlých duchách, aniž bych se dostala do konfliktu se svým rozumem?

Více

Autor: MD Publikováno 29. 1. 2021 11:11