Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 5. neděle velikonoční

Datum konání: 2. 5. 2021

Ve svém zamyšlení bych rád vyjádřil pár myšlenek, které mě napadají při četbě evangelia 5. neděle velikonoční. Nejprve poukážu na některá fakta, která se vážou k biblickému textu, následně se pokusím o syntézu biblických textů napříč Písmem, o kterých si myslím, že lépe ozřejmí můj myšlený záměr. Pokusím se upozornit na určitý pohled na text písma. Na konec se pokusím vyvodit důsledky z myšleného. 

Více

Autor: MD Publikováno 1. 5. 2021 12:37

Dopis biskupa Tomáše k personálním změnám v diecézi

Datum konání: 26. 4. 2021

Vážené a milé sestry, vážení a milí bratři v naší plzeňské diecézi, pěkně Vás zdravím ve velikonoční době a dovoluji si Vás požádat, abyste věnovali pozornost personálním změnám v naší diecézi, které byly v jednotlivých farnostech ohlášeny tuto neděli. Byla to neděle Dobrého pastýře a já Vás mohu ubezpečit, že právě podpora pastýřské služby mých spolubratří kněží byla tím hlavním kritériem pro mé rozhodování.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 4. 2021 20:36

Slovo pana faráře Müllera ke 4. neděli velikonoční

Datum konání: 25. 4. 2021

Když jsem si přečetl úvahu pana Jiřího pro webové stránky farnosti, to první, co mne napadlo, byl postesk – sebral mi námět. Ale současně jsem si musel přiznat, že bych téma dobrého pastýře takto zvládnout nedokázal. Takže děkuji a zůstanu i dnes u druhého čtení. Minulou neděli jsem zmínil, že janovská církevní obec čelila uvnitř svých vlastních řad gnostickým myšlenkám. Proč to autor vnímal jako opravdový problém, pochopíme, když si něco řekneme o gnosticismu.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 4. 2021 19:15

Týden po 4. velikonoční neděli

Datum konání: 25. 4. 2021 - 2. 5. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 24. 4. 2021 18:57

Nedělní zamyšlení Jirky K. - 4. neděle velikonoční

Datum konání: 25. 4. 2021

Dnešní neděle se nazývá „nedělí Dobrého pastýře“ Dobrý pastýř je v protikladu k námezdnímu pastýři – tomu nejde o ovce, ale v prvé řadě o zisk. Jeho postava je vykreslena zcela negativně: jde mu čistě o sebe, o svůj život (a ne o život ovcí v hodině nebezpečí). Tito námezdní pastýři se v Palestině vyskytovali docela často a měli jako povinnost ochraňovat stádo od divoké zvěře. Avšak tito pastýři neměli k ovcím osobně zúčastněný vztah.  

Více

Autor: MD Publikováno 23. 4. 2021 20:18

Slovo pana faráře Vladimíra Müllera ke 3. neděli velikonoční

Datum konání: 18. 4. 2021

Paní Eva si pro své zamyšlení na webových stránkách farnosti vybrala úryvek z knihy Skutky apoštolské. To obdivuji. S touto knihou si dosud nevím rady. Mimo jiné ve svém zamyšlení uvádí, že Petr naléhal na své posluchače, aby připustili, že Boží jednání může přesahovat naše představy. Pokusím se na tuto myšlenku volně navázat.  

Více

Autor: MD Publikováno 19. 4. 2021 21:37

Týden po 3. velikonoční neděli

Datum konání: 18. 4. 2021 - 25. 4. 2021

Více

Autor: vm Publikováno 17. 4. 2021 21:53

Nedělní zamyšlení Evy K. - 3. neděle velikonoční

Datum konání: 18. 4. 2021

Dnešním prvním čtením ze Skutků apoštolů je jedna z promluv apoštola Petra: "Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých." (Sk 3, 13-15,17-19)           Vybrala jsem si k zamyšlení tento úryvek, protože mi připadá v dnešní době velmi aktuální. Petr zde promlouvá k lidem poté, co došlo k uzdravení chromého žebráka u brány Chrámu a to proto, aby si nemysleli, že zázrak uzdravení učinil svou vlastní mocí či zbožností.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 4. 2021 11:29

Kniha na měsíc duben 2021

Před krátkým časem se uzavřela životní cesta Jana Sokola (1936 – 2021), jednoho z nejznámějších českých katolických intelektuálů. Vysokoškolský pedagog, překladatel, disident a filozof mohl začít působit v oficiálních školských strukturách až po roce 1989. Do té doby se živil jako zlatník, programátor a občasný překladatel. Mezi jeho nejznámější knihy patří Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů (Vyšehrad 1997) a Mistr Eckhart a středověká mystika (Vyšehrad 1993).

Více

Autor: MD Publikováno 15. 4. 2021 20:21

Osobnost na měsíc duben 2021 - sv. Trudpert

Sv. Trudpert byl irským misionářem. O jeho životě se nezachovalo mnoho informací. Jsme odkázáni na zmínky v kronikách a přehledových pracích o regionu. Podle těchto zpráv Trudpert přišel do vévodství Breisgau okolo roku 650. Od hraběte Othberta dostal pozemky v údolí řeky Neumagen pro využití k duchovním účelům. Misionář vystavěl na na místě usedlost a kapli. 

Více

Autor: MD Publikováno 15. 4. 2021 20:16