Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
31. neděle v mezidobí

Datum konání: 1. 11. 2020 - 8. 11. 2020

Více

Autor: vm Publikováno 31. 10. 2020 17:42

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 32. neděle v mezidobí

V liturgii čteme část chvalozpěvu na Moudrost, kterou musíme hledat, Svatý Pavel nám vykládá o posmrtném životě a Kristus ve své poslední veřejné řeči nás upozorňuje na neustálou připravenost na Den Páně, který nastane a nevíme kdy. Logicky to navazuje na minulý týden, kdy jsme vzpomínali "všechny svaté" a následně "na zemřelé".

Více

Autor: MD Publikováno 6. 11. 2020 21:00

Neděle Všech Svatých, zamyšlení Magdy M. - Za 5 minut Svatost

Datum konání: 1. 11. 2020

Vážení cestující, již za několik málo minut přistane naše vesmírná loď Naděje ve své první stanici Svatost. Dříve než se s vámi jménem celé posádky rozloučím, rád bych vydal několik organizačních pokynů týkajících se bezpečného výstupu z lodi. Netřeba se u východu nijak tlačit, v Božím království, kam všichni směřujeme, je místa dost.

Více

Autor: MD Publikováno 31. 10. 2020 11:42

Můžete se přidat do farní skupiny na WhatsAppu nebo se připojit k online bohoslužbě slova

Pozvánka pana Petra Albrechta do skupiny na WhatsAppu StRole_Bohosluzba_Slova - lze se připojit přes odkaz https://chat.whatsapp.com/…0qb . Pozvánka na online nedělení bohoslužbu slova od Albrechtů - lze se připojit přes odkaz https://meet.vpsfree.cz/…ino .

Více

Autor: MD Publikováno 15. 10. 2020 17:52

Nedělní zamyšlení Ester N. - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 10. 2020

Minulou neděli jsme v evangeliu četli o snaze farizeů chytit Ježíše za slovo. V dnešním textu z evangelia přicházejí opět farizeové vyzkoušet Ježíše otázkou, které je největší přikázání v Zákoně. Možná, že měli i své tipy, které z nich by to mohlo být a argumenty, proč je tomu tak špatně… Odpověď je pravděpodobně překvapila. Přestala platit jednotlivá přikázání, která se předávala z generace na generaci?

Více

Autor: MD Publikováno 24. 10. 2020 10:04

Nová pravidla pro bohoslužby platná od 22.10.2020

Datum konání: 21. 10. 2020

Od zítřejšího rána 22.10. od 6.00 do úterý 3.11. včetně (prozatím - prodloužení je pravděpodobné) není možné konat jakékoliv veřejné bohoslužby, kromě svateb a pohřbů, kde je dovolena účast max 10 osob (viz bod 10 Usnesení Vlády).

Více

Autor: MD Publikováno 21. 10. 2020 21:38

Nedělní zamyšlení Michala M. - 29. neděle v mezidobí

Datum konání: 17. 10. 2020

Scéna je zřejmě hodně dobově podmíněná. Římané byli okupanty, a byla proto otázka, zde je mravné financovat okupační moc placením daní. Ježíšovi nepřátelé v této atmosféře vymyslí léčku. Ježíš se má vyjádřit, jestli se daně mají platit. Jdou na to od lesa. Nejdřív mu úlisně pochlebují, že je pravdomluvný, a že učí cestě k Bohu podle pravdy.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 10. 2020 20:20

Dopis biskupa Tomáše Holuba z 16.10.2020 - "Zůstaňte doma"

Datum konání: 16. 10. 2020

Sestry a bratři, v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma.“ Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 10. 2020 19:50

30. týden v mezidobí

Datum konání: 24. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Více

Autor: vm Publikováno 24. 10. 2020 11:14

Výzva českých a moravských biskupů k současné situaci, 21.10.2020

Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 10. 2020 21:43