Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:












Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 4. neděle velikonoční

Datum konání: 8. 5. 2022

V liturgických textech a žalmu dnešní 4. velikonoční neděle se opakovaně objevují metafory používající obrazu stád, pastvin, Beránka, ovcí, důvěrného vztahu ovcí ke svému pastýři. Svět pastýřů a jejich stád byl novozákonním posluchačům všem důvěrně známý a srozumitelný, ideální pro vytváření analogií k přenesení každodenní zkušeností posluchače k pochopení něčeho hůře popsatelného nebo pojmenovatelného.

Více

Autor: MD Publikováno 6. 5. 2022 17:44

První snídaně Páně - nedělní zamyšlení Magdy J. (3. neděle velikonoční)

Datum konání: 1. 5. 2022

Za svítání stál na břehu Ježíš, kterého nejdříve učedníci nepoznávali, mohl to být přece jen obyčejný hladový pocestný, a volal na ně: „Nemáte něco k jídlu, chlapci?“ Vyprávění pokračuje popisem zázračného rybolovu, který nám může snadno připomenout situaci prvního setkání Ježíše se Šimonem Petrem za podobných okolností (Lk 5,1-11).

Více

Autor: MD Publikováno 30. 4. 2022 12:45

Pozvánka Spolku Nositelé odkazu Jáchymovské peklo

Datum konání: 27. 5. 2022 - 28. 5. 2022

Spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo Vás zve na XXXIII. ročník pietní akce Jáchymovské peklo. Program akce je na pozvánce níže.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 4. 2022 16:37

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 2. neděle velikonoční

Datum konání: 24. 4. 2022

Víra, jak o ní mluvit, jak ji vysvětlit, jak pochopit. Ateisté často říkají: Víra = berlička pro slabé. Náboženství je opium lidstva, prohlašoval K. Marx, k tomu teolog Josef Zvěřina poznamenal, že i opium je lék.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 4. 2022 16:20

Ve fotogalerii jsou fotky z turnaje v petanque u Igazů.

Datum konání: 18. 4. 2022

Na velikonoční pondělí se konal další ročník farního turnaje v petanque. Vítězi se stali manželé Vlaďka a Robert Karliczkovi. Pro poražené byla připravená útěcha ve formě pikniku. Děkujeme manželům Igazovým a dalším organizátorům za skvělou akci.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 4. 2022 9:09

Koncert Keltská hudba za doprovodu Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové

Datum konání: 23. 4. 2022

V sobotu 23. 4. 2022 Vás zveme od 18 hodin do kostela Nanebevstoupení Páně na velikonoční koncert Keltská hudba. Irské lidové písně zazpívají Anna Peterková, Blanka Tvrdíková, Jan Anděl a Pavel Žemlička za doprovodu Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 4. 2022 22:17

Setkání farníků a oběd u Pospíšilů - akce se pro nemoc odkládá.

Datum konání: 24. 4. 2022

Dne 25. 4. po mši jsou farníci zváni na zabijačkové pochoutky k Pospíšilovým. Akce se bude konat hned po mši. Pokud někdo potřebuje odvoz na místo, může kontaktovat kohokoliv z pastorační rady.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 2. 2022 13:35

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - zamyšlení Petra Kurimského

Datum konání: 17. 4. 2022

Velice živě si vzpomínám na jedno z velikonočních kázání  P. Josefa Mixy (1925-2019).  Začal tehdy svou promluvu zvučným zvoláním:  „Kristus vstal z mrtvých!“, a připojil, že tím by mohl skončit, že k tomu není, co dodat. S úsměvem se pak rozhlížel po věřících…                      Určitě se nechci připomenutím této vzpomínky vyhnout úkolu sepsat zamyšlení na dané téma.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 4. 2022 22:27

Z důvodu nemoci nebude mše v pondělí 18. 4. 2022.

Z důvodu nemoci pana faráře nebude v pondělí 18. 4. 2022 mše.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 4. 2022 22:13

Sbírka jarní a letní obuvi organizovaná BJB pro uprchlíky ve městě Chust byla ukončena.

Sbírka jarní a letní obuvi organizovaná Sborem Bratrské jednoty baptistů v Karlových Varech určená pro uprchlíky ve městě Chust byla úspěšně ukončena. Boty byly předány a kamionem odvezeny na Ukrajinu. Děkujeme všem dárcům.

Více

Autor: MD Publikováno 12. 4. 2022 20:01