Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Kniha měsíce - Richard J. Bernstein: Proč dnes číst Hannah Arendtovou

Richard J. Bernstein (1932 – 2022) byl profesorem moderní filosofie na New School for Social Research v New Yorku. S Hanah Arendtovou (1906 – 1975) se osobně znal. Svoje pochopení myšlení uvedené filozofky a jeho aktuální závěry zpracoval v představované drobné práci.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 1. 2023 18:00

Akce měsíce - Příběh skleněné vánoční ozdoby

Výstava přiblíží způsob výroby skleněných foukaných vánočních ozdob a jejich historii. Návštěvníci zhlédnou výrobky manufaktury Koulier z Oflendy na Hlinsku a společnosti Glassor z Liberce, které se výrobou vánočních ozdob zabývají.

Více

Autor: MD Publikováno 15. 1. 2023 18:08

Osobnost měsíce - Svatý Teodosius Cenobiarcha

narozen kolem roku 425 v Kappadokii, Turecko, zemřel 529 v Palestině, opat, mnich; patron pilníkářů

Více

Autor: MD Publikováno 15. 1. 2023 17:51

Kniha měsíce - Joseph Lloyd Carr: Měsíc na venkově

J. L. Carr (1912 – 1994), britský spisovatel je v Česku zcela neznámý. Jeho prózy se vyznačují klasickým chronologickým vyprávěním bez formálních výbojů a experimentů. Téměř by se dalo hovořit o následovníku klasické realistické tvorby Dickense a Hardyho (ten druhý je ostatně opakovaně v příběhu zmiňován). Představovaná kniha dokáže okouzlit přednostmi právě takové tvorby.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 11. 2022 19:10

Osobnost měsíce - Svatá Irmgard ze Süchtelnu

Informace o životě Irmgardy jsou překryty legendárním podáním, a tak nejsou příliš jisté. Irmgarda se narodila před rokem 1020 jako dcera hraběte z rodu Aspelů na hradě v Severním Porýní. Po smrti rodičů využila svých statků pro zakládání veřejně prospěšných zařízení a pro pomoc nemocnicím, sociálním a církevním institucím. Irmgarda podnikla tři římské poutě. Při jedné z cest měla přinést ostatky sv. Silvestra pro katedrálu v Kolíně nad Rýnem.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 11. 2022 19:04

Akce měsíce - výstava Výtvarní umělci na keramické škole (1945 – 1995)

Datum konání: 3. 11. 2022 - 1. 1. 2023

Výstava představuje zástupce generace tzv. „prvního sledu“, kteří nastoupili jako výtvarní pedagogové na zdejší keramickou školu po II. světové válce v rámci osídlování pohraničí. Zároveň seznámí s generací, která pomohla této škole získat prestižní renomé uměleckého učiliště v šedesátých a následně až do začátku devadesátých let 20. století.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 11. 2022 18:59

Akce měsíce - Petr Pavlík: výstava Poutnice v nesnázích

Datum konání: 8. 9. 2022 - 23. 10. 2022

Petr Pavlík, spoluzakladatel „Volného seskupení 12/15 - Pozdě ale přece!“ patří k nejoriginálnějším českým malířům současnosti; zároveň se dlouhodobě věnuje i teorii a kritice výtvarného umění.  Jeho současná výstava volně navazuje na stejnojmenný projekt, který loni připravila karlovarská galerie pro Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Základem výstavního výběru jsou díla z majetku umělce, jež doplňují obrazy ze sbírek několika veřejných i soukromých galerií.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 10. 2022 15:10

Kniha na měsíc září 2022 - Filip Hanuš Härtel: Tančit s protiklady

Filozofa Richarda Kearneyho známe z jeho poutavého románu Samův pád (NLN 1996), ve kterém prostředky krásné literatury zpracovává výsledky svého přemýšlení o obsazích víry v Boha a o vztazích Boha a člověka. Kearneyho odborná práce není v Česku zatím příliš známá a byla pouze zmiňována v poznámkách pod čarou v teologických článcích. To se rozhodl změnit mladý teolog a učitel Filip H. Härtel, který Kearneyho a jeho myšlení učinil hrdiny své podařené disertační práce.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 10. 2022 15:03

Akce měsíce - Obnovená krása / Restaurované sbírky Muzea Karlovy Vary

Datum konání: 16. 3. 2022 - 16. 6. 2022

Muzeum Karlovy Vary představuje na své nové autorské výstavě sbírkové předměty, které prošly v posledních letech dílnami restaurátorů. Jedná se především o o podsbírky obrazy, terče, mapy, plány, plastiky, textil a archeologie.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 6. 2022 14:12

Kniha měsíce Elsa Morante: Arturův ostrov / Vzpomínky jednoho chlapce

Elsa Morante (1912, +1985) se narodila v Římě v rodině učitelky a vychovatele v nápravném zařízení. Rodinné poměry Morantové byly složité a v době své literární slávy o nich mluvila velmi nerada. Je pravděpodobné, že otcem všech, nebo většiny dětí byl rodinný přítel.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 6. 2022 14:01