Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Nedělní zamyšlení Evy. K - 26. neděle v mezidobí

Datum konání: 1. 10. 2023

V tomto podobenství představuje otec Boha a vinice církev. Synové představují dvě různé skupiny lidí. Syn, který odmítl uposlechnout příkaz otce, a řekl: „Nechce se mi,“ představoval lidi, kteří žili ve zjevném hříchu, nepředstírali zbožnost a nepokrytě odmítali omezení a poslušnost, které ukládá Boží zákon. Mnozí z nich však toho později litovali a uposlechli Boží volání.

Více

Autor: MD Publikováno 30. 9. 2023 10:30

Ve fotogalerii jsou fotografie z dnešního výletu do Plzně

Datum konání: 28. 9. 2023

Děkujeme paní Báře a CK Hrdlička za vydařený výlet do plzeňských synagog, rabínského domu a mikve. Ve fotogalerii jsou fotografie z výletu.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 9. 2023 19:49

teolog Tomáš Petráček hostem v pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál

Datum konání: 20. 9. 2023

obrázek převzat z https://www.mujrozhlas.cz/host-lucie-vyborne/otevrena-debata-v-nasi-spolecnosti-chybi-meli-bychom-se-tim-vazne-zabyvat-vyzyva

„Celý svůj život jsem mezi mladými lidmi, v mnoha směrech jsou skvělí, vůbec nesdílím katastrofické vize, že každá generace je horší a mládež upadá,“ říká katolický kněz, historik a teolog Tomáš Petráček, podle kterého politické elity selhávají – apelují na primitivní pudy, hecují emoce. „Je to otázka společenských a mediálních elit, aby se tomu postavily,“ nabádá kněz. Poslechněte si celý rozhovor.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 9. 2023 21:02

zítřejší autobusový výlet do Plzně, prohlídka Velké i staré synagogy a mikve

Datum konání: 28. 9. 2023

Časy odjezdů autobusu jsou níže. Od kostele ve Staré Roli se odjíždí v 8 hodin. Bude nás doprovázet oblíbený Karel Hrdlička. Prohlédneme si Velkou i starou synagogu a mikve v Rabínském domě. Cena zájezdu je 350 Kč/dospělý a 200 Kč/dítě do 15 let. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, průvodce, vstupy.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 8. 2023 21:06

Čas prázdných kostelů - středeční komentář P. Martinka, SDB

Co vyvede církev z krize? Věrnost tradici, nebo odvaha k reformám?

Více

Autor: MD Publikováno 27. 9. 2023 19:47

vyjádření biskupa Tomáše Holuba k situaci P. Patrika Kovaľa

Datum konání: 25. 9. 2023

Níže nabízíme vyjádření plzeňského biskupa Tomáše Holuba k situaci ve farnosti Ostrov. Po zvážení všech mně známých skutečností a po konzultaci s kněžskou radou plzeňské diecéze nevidím jako možné nabídnout P. Patriku Kovaľovi S.J. inkardinaci do kněžského společenství plzeňské diecéze. Důvodem je skutečnost, že nejsem ve svém svědomí schopen se jako ordinář této diecéze zavázat k celoživotní podpoře jeho kněžského působení.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 9. 2023 19:34

vyjádření biskupa k situaci R.D. Krzysztofa Dędeka

Datum konání: 25. 9. 2023

Níže nabízíme vyjádření biskupa Tomáše Holuba k situaci v ostrovském vikariátu a farnosti Ostrov. Dne 16. 9. 2023 jsem z rukou R.D. Krzysztofa Dędeka přijal jeho rezignaci na úřad faráře Řk farnosti Ostrov a okrskového vikáře karlovarského vikariátu. Toto jeho osobní rozhodnutí považuji za odpovídající výraz uznání jeho osobní odpovědnosti za vážné selhání, kdy v osobním rozhovoru nepravdivě prezentoval svoji zahraniční dovolenou ve společnosti své známé jako cestu na kněžské exercicie.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 9. 2023 19:39

Salesiánská asociace Dona Boska spouští nový ročník přípravy misijních dobrovolníků.

obrázek převzat z www.adopcenablizko.cz

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) zve každého, kdo cítí sympatie, povolání nebo jej láká misijní služba ve světě nebo i doma, k zapojeni do projektu "Adopce nablizko".

Více

Autor: MD Publikováno 25. 9. 2023 10:46

nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 25. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 9. 2023

V každém lidském společenství dojde dříve nebo později na spor mezi zastánci spravedlnosti a milosrdenství. Někdy převáží jedno, jindy to druhé. Výsledky tohoto sváru dokážou mnohé rozkohoutit. Dovolím si vyprávět příběh ze současnosti.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 9. 2023 9:36

nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 25. neděle v mezidobí

Datum konání: 24. 9. 2023

Milí spolufarníci, stejně jako pan farář, i já jsem na dovolené, a nyní si připadám jako apoštol Pavel, když psal dopisy do jednotlivých křesťanských sborů. Některé asi nepřekvapí, že se mé zamyšlení týká prvního čtení, ve kterém jsme slyšeli povzbudivá slova z Izaiáše. Izaiášovu prorockou knihu napsali nejméně dva autoři, a to v rozdílných dobách.  Název knihy není ani tak po autorovi knihy, ale je klíčem k tomuto spisu. Slovo Izaiáš znamená „Hospodin vysvobozuje“.

Více

Autor: MD Publikováno 24. 9. 2023 9:31