Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Novější 1 3 5 8 12

Nedělní zamyšlení Báry V. - 13. neděle v mezidobí

Datum konání: 26. 6. 2022

Bratři a sestry! Něco málo k historii dopisu: list Galatským psal apoštol Pavel buď roku 57 ještě v Korintu nebo podle jiných už roku 50 cestou do Jeruzaléma. List je psán „církvím v Galatii“ (tj. v Antiochii Pisidské, v Iconii, v Derbe a v Lystře), které Pavel předtím založil. Název Galatia (nebo Galacia) označoval oblast ve střední Anatolii (dnešní Turecko), kde se kolem roku 270 př. n. l. usadili Keltové (Galati).

Více

Autor: MD Publikováno dnes v 11:44
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nedělní zamyšlení paní Evy K. - 12. neděle v mezidobí

Datum konání: 19. 6. 2022

Ke svému zamyšlení jsem si vybrala část z Evangelia Lk 9,18-24. …. Všem pak řekl : „ Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Více

Autor: MD Publikováno 18. 6. 2022 10:43

Slavnost Nejsvětější Trojice - nedělní zamyšlení Jiřího Kaplana

Datum konání: 11. 6. 2022

Dnešní Slavnost Nejsvětější Trojice se vymyká mezi ostatními velkými slavnostmi v liturgickém roce – ty většinou reflektují události dějin spásy: Narození Krista, jeho Vzkříšení, Seslání Ducha Svatého …..

Více

Autor: MD Publikováno 11. 6. 2022 12:15

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - Slavnost Seslání Ducha Svatého

Datum konání: 5. 6. 2022

Letnice, židovský svátek slavený jako dožínky na poděkování za úrodu, se stal dnem seslání Ducha Svatého na apoštoly shromážděné i s Pannou Marií na modlitbách. V tento den dovršil Bůh dílo našeho vykoupení sesláním svého Svatého Ducha. Boží dožínky. V něm dává církvi život, v něm jej nacházejí a vyznávají lidé všech národů.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 6. 2022 22:31

Nedělní zamyšlení Marie R. - Slavnost Nanebevstoupení Páně

Datum konání: 29. 5. 2022

Pro své zamyšlení jsem se inspirovala kázáním sv. Augustina Ježíš Kristus vstoupil na nebesa. Kéž tam s ním vystoupí i naše srdce! Jako on vystoupil, a přece se od nás nevzdálil, tak i my jsme s ním již v nebi, třebaže se s naším tělem ještě nestalo, co máme slíbeno.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 5. 2022 22:35

Nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 6. neděle velikonoční

Datum konání: 22. 5. 2022

Dnešní část evangelia je krásný text s trinitární (trojiční) tématikou, který ukazuje na vztahy uspořádání v trojici a její těsnou provázanost. Duch svatý je označen za Přímluvce. Trojice se vztahuje i k člověku, a to nejprve v Ježíši z Nazareta a v dnešním textu je zmiňován Přímluvce. Dovolím si jednu odbočku: V hebrejštině se duch řekne ruach a znamená to též: dech a vítr.

Více

Autor: MD Publikováno 20. 5. 2022 20:22

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 5. neděle velikonoční

Datum konání: 15. 5. 2022

„V podstatě si myslím, že bychom měli číst jen knihy, které nás koušou a štípají. Jestliže námi knihy, které čteme, neotřesou jako rána pěstí do hlavy, k čemu je číst?... Kniha musí být onou sekerou na zamrzlé moře uvnitř nás. Tomu věřím.“ Franz Kafka ve svém dopisu Oskaru Pollakovi vyjadřuje přesvědčení o smyslu čtenářství. Opravdu nejde o to, abychom se nechali utěšovat a hladit po střapaté hlavičce…

Více

Autor: MD Publikováno 13. 5. 2022 20:31

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 4. neděle velikonoční

Datum konání: 8. 5. 2022

V liturgických textech a žalmu dnešní 4. velikonoční neděle se opakovaně objevují metafory používající obrazu stád, pastvin, Beránka, ovcí, důvěrného vztahu ovcí ke svému pastýři. Svět pastýřů a jejich stád byl novozákonním posluchačům všem důvěrně známý a srozumitelný, ideální pro vytváření analogií k přenesení každodenní zkušeností posluchače k pochopení něčeho hůře popsatelného nebo pojmenovatelného.

Více

Autor: MD Publikováno 6. 5. 2022 17:44

První snídaně Páně - nedělní zamyšlení Magdy J. (3. neděle velikonoční)

Datum konání: 1. 5. 2022

Za svítání stál na břehu Ježíš, kterého nejdříve učedníci nepoznávali, mohl to být přece jen obyčejný hladový pocestný, a volal na ně: „Nemáte něco k jídlu, chlapci?“ Vyprávění pokračuje popisem zázračného rybolovu, který nám může snadno připomenout situaci prvního setkání Ježíše se Šimonem Petrem za podobných okolností (Lk 5,1-11).

Více

Autor: MD Publikováno 30. 4. 2022 12:45

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 2. neděle velikonoční

Datum konání: 24. 4. 2022

Víra, jak o ní mluvit, jak ji vysvětlit, jak pochopit. Ateisté často říkají: Víra = berlička pro slabé. Náboženství je opium lidstva, prohlašoval K. Marx, k tomu teolog Josef Zvěřina poznamenal, že i opium je lék.

Více

Autor: MD Publikováno 22. 4. 2022 16:20

Novější 1 3 5 8 12