Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Novější 1 3 5 10 14

Nedělní zamyšlení Báry V. - 27. neděle v mezidobí

Datum konání: 2. 10. 2022

Kdo byl ten Habakuk? Prorok Abakuk nebo také Habakuk žil na přelomu 7. a 6. století před Kristem za krále Jojakíma, který vládl v Judském království a zřejmě nebyl úplně dobrým a spravedlivým vládcem. Řada vznešených Izraelců byla v průběhu jeho vlády odvlečena do Babylóna, včetně proroka Daniela -  judské království prožívalo postupnou devastaci, války a násilí. Tyto okolnosti vedly Abakuka k diskusi s Bohem. ...

Více

Autor: MD Publikováno 30. 9. 2022 20:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nedělní zamyšlení Jiřího Kaplana - 26. neděle v mezidobí

Datum konání: 25. 9. 2022

Podobenstvím o „boháči a Lazarovi“ pokračuje evangelista Lukáš v úvaze o bohatství, se kterou začal předcházejícím vyprávěním o nepoctivém správci (Lk 16,1-8). Ten zařídil úlevy pánovým věřitelům, když mu hrozilo propuštění. Pak se na ně mohl s důvěrou obrátit.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 9. 2022 19:12

Nedělní zamyšlení Evy K. - 25. neděle v mezidobí

Datum konání: 18. 9. 2022

Když si přečteme text, nechápeme, jak může Pán chválit nepoctivého člověka, a dost nás to pohoršuje. V tomto příběhu však vůbec nejde o peníze nebo podvádění, ale jde o náš postoj k věčnosti.    První věty nás zavádějí do dobové farmy, kde se zřejmě produkuje olej a obilí. Bohatý vlastník firmy svěřil svůj majetek v plné důvěře správci (řec. oikonomos – jakýsi starověký manažer, ekonom), který s ním měl co nejlépe hospodařit a měl nejspíše dost volnosti v rozhodování.

Více

Autor: MD Publikováno 17. 9. 2022 16:13

Nedělní zamyšlení Petry Pospíšilové - 24. neděle v mezidobí

Datum konání: 11. 9. 2022

Mají co říct dnešnímu člověku antropomorfismy užité v Bibli? A má co dát dnešnímu člověku antropomorfismus pastýře. Pokud ano, tak co?  K čemu a jak bychom přirovnávali Boha dnes? A pokud se vrátím k prvotní otázce „Jaký je Bůh“ jaký je Bůh v dnes čtených textech? A v jakého Boha věříme?

Více

Autor: MD Publikováno 11. 9. 2022 11:23

Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 23. neděle v mezidobí

Datum konání: 4. 9. 2022

Pokud ve Varech míříte z Koníčka do Dvorů nebo Staré Role, nemůžete minout zrezivělý skelet nedokončené stavby Mototechny, který dominuje okraji Rybář již téměř třicet let. Ošklivá kostra je oplocena ještě ošklivějším plechovým plotem. Čas od času ji pro zpestření provinciální nudy někdo zapálí. Tak nějak si můžeme představovat rozpadající se zbytky měst po jejich opuštění lidmi.

Více

Autor: MD Publikováno 4. 9. 2022 11:54

#backtoschool - nedělní zamyšlení Magdy J. - 22. neděle v mezidobí

Datum konání: 28. 8. 2022

Kdo by neznal zákon zachování prvních prázdných lavic! K jeho naplnění dochází pravidelně 1. září, kdy si starší školáci přivstanou, aby si mohli ve své nové třídě zajistit zdánlivě klidný školní rok již třeba výběrem vhodného místa k sezení. Čím je pozice vzdálenější od katedry, tím lépe.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 8. 2022 16:22

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 21. neděle v mezidobí

Datum konání: 21. 8. 2022

„… Ale děte, prosímvás, nedá se to tam vydržet.“ Stará paní si stěžuje na poměry v domově pro seniory. Docela dobře jí to ještě myslí, ale tělo už jí slouží hůře. „... Minulý týden tam u vás byli na návštěvě pejskové, ne?“ Snažím se starou paní utěšit a obrátit její pozornost k něčemu pozitivnímu. Jsme v lékařské ordinaci a o těch pejscích v rámci canisterapie mi předešlého dne nadšeně vyprávěla jiná pacientka, klientka téhož domova pro seniory.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 8. 2022 17:26

Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 20. neděle v mezidobí

Datum konání: 14. 8. 2022

Dnešní liturgie začíná SZ čtením z knihy proroka Jeremiáše. To mně připomnělo, že se o textech Starého zákona v katolických kostelích mluví poměrně málo, což je škoda.  Proto bych nejprve rád tento dramatický příběh připomněl. Děj se odehrává v 6. stol. př. n. l., ve velmi složité době. Jeruzalém je obléhán babylónským vojskem a král Sidkijáš posílá k Jeremiášovi dva posly s prosbou, aby se modlil k Hospodinu.

Více

Autor: MD Publikováno 13. 8. 2022 17:27

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 19. neděle v mezidobí

Datum konání: 7. 8. 2022

Lukáš - autor textu, spolupracovník a průvodce sv. Pavla. Pravděpodobně nebyl židovského původu, pravděpodobně konvertoval k židovství, než se stal křesťanem, doba sepsaní rok 85 až 95. Muž, který nebyl svědkem Ježíšova pozemského působení. Evangelium sepsal na základě ústních, či sepsaných tradic, na základě Markova evangelia.   Peníze a majetek jsou prostředkem k slušnému životu, pokud jim jedinec neslouží, pokud se nestanou středobodem jeho života.

Více

Autor: MD Publikováno 6. 8. 2022 12:03

Nedělní zamyšlení Ester N. - 18. neděle v mezidobí

Datum konání: 31. 7. 2022

Vousaté poupravené rčení, že je lepší být zdravý a bohatý, než nemocný a chudý, vystihuje letitá lidská přání. Bohatství může život ulehčit, ale i komplikovat – to již věděl pisatel knihy Kazatel: Komu Bůh dopřál bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat, ať přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění – vždyť je to Boží dar! (Kazatel 5,18)

Více

Autor: MD Publikováno 30. 7. 2022 10:18

Novější 1 3 5 10 14