Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3 6 12 17

nedělní zamyšlení Báry V. - Slavnost Seslání Ducha Svatého

Datum konání: 28. 5. 2023

Jaké to je, setkat se s Kristem a uvědomit si, že je to on. Alessandro Pronzato ve své knize Provokující evangelia říká: „Ježíš od nás neodešel. Zůstal s námi, jenom se skryl. Chodí v převlečení a vypadá úplně obyčejně. Nesčetněkrát jsme ho potkali, ale vůbec jsme si ho nevšimli. Nepoznali jsme ho, protože má tvář žebráka, dítěte, uklízečky, manžela, manželky, přistěhovalce, nemocného, vězně, pobudy, nadřízeného.“

Více

Autor: MD Publikováno 27. 5. 2023 10:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

nedělní zamyšlení paní Evy. K - Slavnost Nanebevstoupení Páně

Datum konání: 21. 5. 2023

Nanebevzetí Ježíše Krista, jak je popsáno v Matoušově evangeliu, je jedním z nejdůležitějších okamžiků v křesťanské historii. Tento biblický příběh popisuje, jak Ježíš Kristus po svém ukřižování a vzkříšení vystoupil na nebesa, a to před zraky svých učedníků. Ukončil tím své pozemské působení. Ježíš se setkal se svými jedenácti učedníky na Olivetské hoře v Galileji, aby se s nimi rozloučil.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 5. 2023 21:06

Nedělní zamyšlení Jiřího K. - 6. neděle velikonoční

Datum konání: 14. 5. 2023

K zamyšlení jsem si tentokrát vybral obě epištoly 6. neděle velikonoční. První čtení této neděle začíná odchodem jáhna Filipa do města Samaří. Zároveň čteme o misijní činnosti apoštolů, která začíná u Samaritánů. Po mučednické smrti jáhna Štěpána začalo kruté pronásledování církve.

Více

Autor: MD Publikováno 13. 5. 2023 12:45

(Ne)očekávaná cesta k životu skrze pravdu - nedělní zamyšlení Ondřeje D.

Datum konání: 7. 5. 2023

Dnešní evangelijní text obsahuje jako ústřední pojem motiv cesty. Symbol cesty bývá užíván v pohádkách, mýtech, příbězích a pochopitelně i náboženských textech. Bibli nevyjímaje. Vzpomeňme na úvod zamyšlení příběh, jenž o jedné takové cestě pojednává. Byl jednou jeden hobit, který se jmenoval Bilbo Pytlík, malý človíček z plemena, které se lidem vyhýbá, a tak není obecně známo. A ten Bilbo bydlel v krásné obytné noře, kterou zdědil po předcích, žil pohodlný a usedlý život rentiéra.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 5. 2023 18:46

Nedělní zamyšlení Miroslavy D. - 4. neděle velikonoční

Datum konání: 30. 4. 2023

„Budu bojovat do posledního dechu, paní doktorko. Nikdy to nevzdám,“ říká v ordinaci pacient, kterému onkologové pro progresi nemoci ukončili 3. linii paliativní chemoterapie. Úporně popírá skutečnost: „Ono to zase půjde.“ Pacienti a jejich rodiny skoro bez výjimky používají tzv. „vojenský slovník umírajících pacientů“. Ubývající síly a postup nemoci vnímají jako prohranou bitvu. Chtějí bojovat, chtějí být v pohotovosti, chtějí vydržet.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 4. 2023 19:18

Příběh téměř detektivní - nedělní zamyšlení Magdy J., 3. neděle velikonoční

Datum konání: 23. 4. 2023

A tenhle znáte? Paní učitelka v katolické mateřské školce si všimne, jak malá Janička soustředěně kreslí obrázek plný barevných tvarů a čar, a zeptá se jí: „Co to bude?“ A holčička bezelstně odpoví: „No přece Bůh.“ Paní učitelka se podiví a ptá se dál: „Ale toho přece nikdy nikdo neviděl!“ A Janička klidně odvětí: „Tak teď ho všichni uvidí.“

Více

Autor: MD Publikováno 21. 4. 2023 20:01

Nedělní zamyšlení Petry P. - 2. neděle velikonoční

Datum konání: 16. 4. 2023

Evangelijní text pojednává o tzv. nevěřícím Tomášovi, nevnímám jej jako nevěřícího, ale jako velmi racionálního, řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Tomáš nechce nic víc než ostatní učedníci, kteří také dříve měli tuto možnost. Oni ho viděli, poznali, sáhli si na něj a on nyní chce totéž.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 4. 2023 18:22

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - zamyšlení Šárky P.

Datum konání: 9. 4. 2023

Časně ráno přichází Marie Magdalská k Ježíšovu hrobu. V popisu Janově, na rozdíl od ostatních evangelistů, přichází sama, důvod jejího příchodu není v tomto evangeliu zcela znám. Je ještě tma a po pátečních událostech temnota jistě zůstává i v Marii a okruhu učedníků. Marie Magdalská uvidí něco, co nečekala, odvalený kámen od hrobu. Vyleká se, ani nevstoupí dovnitř a běží k Ježíšovým učedníkům.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 4. 2023 12:09

nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - Květná neděle

Datum konání: 2. 4. 2023

Text 49. a 50. kapitoly proroka Izaiáše mluví o služebníku, v němž my křesťané spatřujeme Ježíše, tady v úryvku trpícího, ale v dalších částech knihy už se popisuje všechno dobré, co skrze toto utrpení povstalo. Oslava Hospodinova jména bude trvalým znamením (55,13). Ježíš na kříži oslovuje Boha stejně jako žalmista v 22. žalmu.

Více

Autor: MD Publikováno 1. 4. 2023 17:21

Nedělní zamyšlení Michala M. - 5. neděle postní

Datum konání: 26. 3. 2023

Vážení přátelé,  nejhodnotnější na celém zamyšlení stejně bude původní biblická inspirace, takže nevadí, že ta je delší:

Více

Autor: MD Publikováno 24. 3. 2023 20:02

Novější 1 3 6 12 17