Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3 7 14 20

Nedělní zamyšlení Standy Fialy - 2. neděle adventní

Datum konání: 10. 12. 2023

Toto zamyšlení začínám psát krátce po mši první neděle adventní, jejíž texty nás vyzývají k bdělosti. A také po poslechu promluvy pátera Halíka, ve které o nás křesťanech mluví jako o oněch vrátných, kteří mají za úkol bděle strážit bránu tohoto světa otevřenou, protože Pán přijde a přijde znenadání, v jakoukoli denní nebo noční hodinu. Texty dnešní neděle přitvrzují.

Více

Autor: MD Publikováno dnes v 20:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Adventní zamyšlení paní J. F. - 1. neděle adventní

Datum konání: 3. 12. 2023

Začíná Advent, nový liturgický rok. Letos nejkratší, jaký jen může být. Přála bych si, aby byl NETRADIČNÍ, proto si dovolím nabídnout vám několik tipů na zamyšlení, nebo k diskuzi a jednu malou, zcela nenáročnou aktivitu.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 12. 2023 9:52

Nedělní zamyšlení Jany Vacíkové - Slavnost Ježíše Krista Krále

Datum konání: 26. 11. 2023

V bibli se slovo se základem „král“ objevuje v 3 157 verších. Většina je ve Starém zákoně. Ježíš sám sebe většinou nazývá Syn člověka, velmi často mluví o království Božím. Je to něco, čemu věří, čemu slouží a k čemu vede, ale jako by tomu nekraloval. S touto funkcí je napřímo konfrontován až Pilátem: Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Mt 27,11, podobně i Mk15,2, Lk 23,3, J 18,33-36.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 11. 2023 18:11

Nedělní zamyšlení Michala Maglii - 33. neděle v mezidobí

Datum konání: 19. 11. 2023

Vážení přátelé, k dnešnímu zamyšlení byly tři čtení, které uslyšíte v neděli 19.11.2023. Vidím v nich souvislosti, první je krásná chvála řádné ženy Př 31,10-13.19-20.30-31, druhé poněkud stresující o příchodu Pána jako zloději v noci 1Sol 5,1-6, pár slov napíšu k evangeliu Mt 25,14-30, tak sem kopíruju jen to: Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:

Více

Autor: MD Publikováno 17. 11. 2023 16:38

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 32. neděle v mezidobí

Datum konání: 12. 11. 2023

Boží království, nebo také nebeské království je jeden z klíčových pojmů u sv. Matouše. Ke skutečnosti nebeského království se sv. Matouš vrací mnohokrát. Podobenství vždy srovnává známou skutečnost s něčím neznámým. Pomáhá nám pochopit duchovní pravdu na základě běžných předmětů, událostí a vztahů. Podobenství vybízí posluchače k objevování pravdy a současně ji zahaluje před těmi, kteří jsou příliš líní nebo zatvrzelí, nechtějí naslouchat.

Více

Autor: MD Publikováno 10. 11. 2023 17:49

Nedělní zamyšlení Marie R. - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 5. 11. 2023

Starozákonní kniha Malachiáš je řazena mezi prorocké knihy, tzv. 12 malých proroků. Ale její název Malachiáš, což znamená v překladu „můj posel“, patrně neoznačuje vlastní jméno proroka. Doba sepsání této knihy bývá vymezována dokončením druhého chrámu a příchodem Ezdráše s Nehemiášem asi v 1. pol. 5. století př. Kr. To byl čas rozmachu perské říše. S obnovou chrámu ale nedošlo k obnově života izraelského lidu.

Více

Autor: MD Publikováno 3. 11. 2023 20:34

Nedělní zamyšlení Hedviky Puškášové - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 29. 10. 2023

"Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe." Krásný text, s velkým obsahem. Tak a co vlastně znamená milovat sám sebe? Nezavání to egoismem a samochválou, co prý smrdí? Mnozí byli vedeni k tomu spíše milovat ty druhé, dokonce máme milovat své nepřátele.

Více

Autor: MD Publikováno 27. 10. 2023 19:05

Nedělní zamyšlení Báry V. - 29. neděle v mezidobí

Datum konání: 22. 10. 2023

Pavel, Silván a Timotej přešli asi r. 50 z Malé Asie do Makedonie. Tam navštívili nejprve Filippy, kde „přestáli utrpení a urážky“ (1 Sol 2,2). Odtud se vydali dále na západ po Via Egnatia a po asi 150 km přišli do Soluně a tam hlásali evangelium.  Nevíme, jak dlouho Pavel v Soluni pobýval, ale zdá se, že Soluňany měl velmi rád.  Protože přání milosti a pokoje je přáním největších darů, které pro své spojení s Bohem skrze Krista můžeme dostat. 

Více

Autor: MD Publikováno 20. 10. 2023 20:24

Nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 28. neděle v mezidobí

Datum konání: 15. 10. 2023

Dvacátá pátá kapitola knihy proroka Izaiáše je chvalozpěvem o Hospodinových mocných divech. Hora Sión je ve Starém zákoně obrazně místem Hospodinova příbytku a bude i místem hostiny, kterou Bůh vystrojí povolaným. Obecenství stolu je bráno jako společenství lidí téhož ducha a téže spirituality. Odstraněním závoje a přikrývky je lidu umožněno prohlédnout a spatřit slávu Boží. Prorok oznamuje konec panství smrti a nastolení věku života, pokoje a radosti.

Více

Autor: MD Publikováno 13. 10. 2023 18:54

Nedělní zamyšlení Jiřího K. - 27. neděle v mezidobí

Datum konání: 8. 10. 2023

V dnešním evangeliu není tak těžké rozpoznat v podobenství, které čteme, jednotlivé aktéry. Vinice znázorňuje lid, který si Pán vyvolil a věnoval mu velkou péči. Hospodářem je Bůh, vinaři jsou vůdci vyvoleného národa a velekněží, poslové jsou proroci, synem je Ježíš. Jde o polemiku Ježíše směrem k náboženskému establishmentu. Tímto velmi tvrdým podobenstvím Ježíš vystavuje posluchače jejich odpovědnosti.

Více

Autor: MD Publikováno 7. 10. 2023 14:27

Novější 1 3 7 14 20