Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:Novější 1 3 6 10 15

Nedělní zamyšlení J. Vacíkové - 1. neděle adventní

Datum konání: 27. 11. 2022

Zatím to na poslední dny moc nevypadá. V Evropě je hrůzostrašná válka a nikdo nekuje   z mečů vinařské nože, ale co když ta Izaiášova vize mluví o něčem jiném? Co když ty poslední dny přicházejí postupně, minimálně od doby historického Ježíše? Znovu a znovu po Zemi šlapou lidé, kteří se nechtějí učit válce, kteří chtějí chodit po Božích cestách, i když tomu Bohu mnohdy dávají různá jména, dokonce o něm někdy ani neví.

Více

Autor: MD Publikováno 25. 11. 2022 21:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nedělní zamyšlení Michala M. ke Slavnosti Ježíše Krista Krále

Datum konání: 20. 11. 2022

Tyto tři metafory Krista – krále čteme podle ročního cyklu na třech místech v evangeliích, vždy na slavnost Ježíše Krista Krále.

Více

Autor: MD Publikováno 19. 11. 2022 20:17

Nedělní zamyšlení Marie Z. - 33. neděle v mezidobí

Datum konání: 13. 11. 2022

Kdo nechce pracovat, ať nejí. Lidská práce je prostředkem našeho realizování, nepracujeme jen z nutnosti, ale z přirozenosti. Z biblického textu dokonce vidíme, že pracovat je povinností člověka – kdo nechce pracovat, ať nejí. Ježíš jako vyučený tesař, jeho učedníci rybáři, či výrobci stanů.

Více

Autor: MD Publikováno 12. 11. 2022 11:44

nedělní zamyšlení Petra Kurimského - 32. neděle v mezidobí

Dnešní starozákonní příběh je o hluboké a silné víře matky a jejích sedmi synů, kteří pro svou víru zemřeli mučednickou smrtí. Z pohledu dnešního člověka (a to i věřícího) je to příběh neuvěřitelný, ne-li přímo absurdní. Umírají totiž proto, že odmítají jíst vepřové maso, které jim jejich víra zakazuje. Král, který je nutí maso jíst, je dává mrskat a mučit neuvěřitelně krutým způsobem. Neuposlechnutí králova příkazu znamenalo jasnou mučednickou smrt.

Více

Autor: MD Publikováno 5. 11. 2022 13:59

nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 31. neděle v mezidobí

Datum konání: 30. 10. 2022

Sv. Pavel ujišťuje Soluňany svými přímluvami o dobra a o ochranu. Autor tedy sděluje toto poselství: Současné útrapy adresátů nejsou ještě znamením odpoutání ďábelských mocností, které podle apokalyptiky budou předehrou konce. Jsou spíše důsledkem stálé přítomnosti zla v lidských dějinách. Bůh nám dal svobodu v rozhodování – jsme stvořeni k Jeho obrazu.

Více

Autor: MD Publikováno 28. 10. 2022 20:01

Nedělní zamyšlení Luboše Pejsara - 30. neděle v mezidobí

Datum konání: 23. 10. 2022

Před pár dny se stali Matúš a Juraj, dva mladí gayové ze Slovenska, oběťmi politické vraždy. Mladý neonacista se ujal role soudce a pána nad lidskými životy. Nějaký čas veřejně komunikoval svá přesvědčení o likvidaci Židů. O qeer lidech se vyjadřoval ve stylu něčeho naprosto nepovedeného. Jeho touha byla absolutně vyhladit určité „druhy“ lidí.

Více

Autor: MD Publikováno 21. 10. 2022 19:52

Nedělní zamyšlení Marie R. - 29. neděle v mezidobí

Datum konání: 16. 10. 2022

Pro své zamyšlení jsem si vybrala Starozákonní čtení. Amálekovci odvozovali svůj původ od Ezaua. Sídlili při jižním pomezí zaslíbené země, stáli v cestě při jejím obsazování Izraelci. Připomínali starý spor o prvorozenství před Hospodinem. Vítězný boj je pro Izraelce jako lid z linie Jákobovy ujištěním, že Boží zaslíbení pro něj plně platí.

Více

Autor: MD Publikováno 14. 10. 2022 20:32

Nedělní zamyšlení tuto neděli nebude.

Tuto neděli nebude nedělní zamyšlení. Náhradou nabízíme k přemýšlení jinou otázku. Náš kostel tento týden slaví 113. "narozeniny". Popřemýšlejme, jestli a pokud ano, pak k čemu a proč kostely dnes jsou anebo by mohly být užitečné.

Více

Autor: MD Publikováno 8. 10. 2022 19:02

Nedělní zamyšlení Báry V. - 27. neděle v mezidobí

Datum konání: 2. 10. 2022

Kdo byl ten Habakuk? Prorok Abakuk nebo také Habakuk žil na přelomu 7. a 6. století před Kristem za krále Jojakíma, který vládl v Judském království a zřejmě nebyl úplně dobrým a spravedlivým vládcem. Řada vznešených Izraelců byla v průběhu jeho vlády odvlečena do Babylóna, včetně proroka Daniela -  judské království prožívalo postupnou devastaci, války a násilí. Tyto okolnosti vedly Abakuka k diskusi s Bohem. ...

Více

Autor: MD Publikováno 30. 9. 2022 20:02

Nedělní zamyšlení Jiřího Kaplana - 26. neděle v mezidobí

Datum konání: 25. 9. 2022

Podobenstvím o „boháči a Lazarovi“ pokračuje evangelista Lukáš v úvaze o bohatství, se kterou začal předcházejícím vyprávěním o nepoctivém správci (Lk 16,1-8). Ten zařídil úlevy pánovým věřitelům, když mu hrozilo propuštění. Pak se na ně mohl s důvěrou obrátit.

Více

Autor: MD Publikováno 23. 9. 2022 19:12

Novější 1 3 6 10 15