Římskokatolická farnost
Stará Role
"Pojďte ke mně všichni..."
(Mt 11,28)
Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1 3 8 14 21

Od Kriváně k Táboru  (hoře Proměnění) - nedělní zamyšlení Jiřího K.

Datum konání: 25. 2. 2024

Na začátku mého zamyšlení si dovolím být osobní… Již od mého útlého dětství mne fascinovaly hory. Od časných školních let jsme spolu s rodiči a sourozenci trávili každé léto několik týdnů v malé chatě pod Západními Tatrami, v Podbanském.  Pomyslným vrcholem těchto pobytů bylo vždy zdolání jednoho nebo více okolních kopců – Kriváně, Ostrého Roháče, Rysů a mnoha dalších. Tak se prohlubovala má příchylnost k horám, a  po zdolání těžších výšlapů jsem se na vrcholu vždy cítil jako v ráji.

Více

Autor: MD Publikováno dnes v 21:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nedělní zamyšlení Jiřího Rezka - 1. neděle postní

Datum konání: 18. 2. 2024

Postní doba není trápení člověka nebo cvičení v sebezáporu, nýbrž především cesta k Bohu, zvláštní příležitost k setkání s Bohem, přiblížení k Bohu. To je její smysl. A zároveň je přípravou na slavnost Velikonoc a slavnost našeho definitivního setkání s Bohem. Evangelium píše o Ježíšově pobytu na poušti a o jeho pokoušení ďáblem. Tato událost se udála bezprostředně před Ježíšovým vystoupením na veřejnost v Galileji a byla zřejmě přípravou na toto působení.

Více

Autor: MD Publikováno 16. 2. 2024 22:59

Nedělní zamyšlení Marie R. - 6. neděle v mezidobí

Datum konání: 11. 2. 2024

O malomocenství se píše ve SZ i NZ. Malomocný je považován za nečistého, a to nejen z hygienického hlediska, ale především jde o kultickou čistotu a nečistotu. Pro Izraelce byly nemoci důsledkem působení nečistých mocností nebo trestem za porušení dobrého Božího řádu. O čistotě a nečistotě malomocného rozhoduje kněz.  Kněz bdí nad tím, aby bohoslužebné řády nebyly přestupovány, jinak by nastal zmatek, a to by uvalilo trest a záhubu na celé společenství.

Více

Autor: MD Publikováno 10. 2. 2024 13:46

Nedělní zamyšlení Báry V. - 5. neděle v mezidobí

Datum konání: 4. 2. 2024

Starý zákon patří k nejinspirativnějším knihám vůbec, nicméně výklad textů je často obtížný. Kniha Job ukazuje, že Boží plány se neřídí měřítky lidské spravedlnosti a naším pojetím viditelného světa: Bůh člověka ve všem přesahuje. Začneme slovem „svízele“, což znamená v hebrejštině nucenou službu, kterou člověk musel vykonat buď jako voják nebo jako otrok.

Více

Autor: MD Publikováno 2. 2. 2024 22:57

Kde jinde brečet než u doktora - nedělní zamyšlení Miroslavy D., 4. neděle v mezidobí

Datum konání: 28. 1. 2024

Pacientka v ordinaci, VŠ vzdělaná žena, stejně stará jako já, dlouze brečí a současně se omlouvá za své slzy. Pacienti v ordinaci pláčou docela často a většinou se u toho omlouvají. Spíše výjimečně brečí kvůli vysoké intenzitě bolesti. Mnohem častěji ze smutku nad ztracenými možnostmi, nad ztracenou blízkou osobou nebo nad ztraceným zvířecím kamarádem. Tato pacientka plakala, protože nechtěla jít na neschopenku. Nakonec to vzdala a na neschopenku šla.

Více

Autor: MD Publikováno 26. 1. 2024 18:28

Sám a sám? Nedělní zamyšlení Ondřeje D. - 3. neděle v mezidobí

Datum konání: 21. 1. 2024

Všechny biblické texty k 3. neděli v mezidobí jsou spojeny s tématem samoty. Ne zjevně. Jonáš odchází do Ninive z kruté samoty v žaludku kytovce. Sv. Pavel radí žít s odstupem, se kterým bude zpravidla spojena zalidněná samota. V době uvěznění Jana Křtitele pobýval Ježíš na bezlidné poušti. A čím je samota pro nás? Má nějaký přínos, nebo z ní prcháme do hlučného davu digitálního vesmíru? Musí vést samota k osamělosti?

Více

Autor: MD Publikováno 19. 1. 2024 20:36

Opravdový život je setkání - nedělní zamyšlení Magdy J., 2. neděle v mezidobí

Datum konání: 14. 1. 2024

Když jsem se v předjaří roku 2014 stěhovala na svou současnou drahovickou adresu, v KV již osmou, měla jsem jakožto nanejvýš systematický jedinec jasný plán, jak z nového bytu vytvořit domov. Rovnou jsem přeskočila kapitolu feng-šuej, která se v minulých letech ukázala jako úzkostlivě nadbytečná, a pustila se do realizace svého vlastního patera. 1. Seznámit se s nejbližšími sousedy vlevo vpravo, nad i pod (pořešeno upečeným velikonočním beránkem);

Více

Autor: MD Publikováno 13. 1. 2024 9:35

Nedělní zamyšlení paní Jindry Kulhánek - Svátek Křtu Páně

Datum konání: 7. 1. 2024

Janovo Evangelium začíná Slovem, které bylo na počátku ještě před stvořením světa, a vrcholí Slovem, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. V Ježíši Kristu se otevřela nová cesta k Bohu, cesta od pouhé existence ke Smyslu. Boží věčné a nekonečné Slovo se stalo člověkem a začalo existovat a působit i v omezeném prostoru a v omezeném čase. Mystérium, které bylo dříve lidské přirozenosti skryté, se stalo očím viditelné a rukám dotknutelné.

Více

Autor: MD Publikováno 6. 1. 2024 16:20

nedělní zamyšlení Marie Z. - Svátek Svaté rodiny

Datum konání: 31. 12. 2023

Svátek Svaté rodiny 31. 12. je dobrý čas přemýšlet o smyslu rodiny v dnešním světě. Je konec jednoho roku, začne nový a my lidé rádi rekapitulujeme, co se letos povedlo a zároveň si dáváme různá předsevzetí, která nejsou v podstatě špatná, ale mnohdy nesplnitelná. Chybí nám vůle, odvaha, někdy i vytrvalost a tak často naše předsevzetí hodíme za hlavu a odložíme na další rok.

Více

Autor: MD Publikováno 31. 12. 2023 21:15

Vánoční zamyšlení Petry P.

Datum konání: 25. 12. 2023

Kde je Bůh? Možná jste si někdy položili tuto otázku. Běžně ji slyším v souvislostech s válkou a utrpením. Kde byl Bůh, když byla pandemie a umírali lidé? Kde je Bůh, když je válka na Ukrajině, nebo válečný konflikt v Izraeli? Kde je Bůh když trpím? Kde je ten Bůh?

Více

Autor: MD Publikováno 25. 12. 2023 22:49

Novější 1 3 8 14 21